งานกลุ่มสารบรรณ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มสารบรรณ ทั้งหมด

ผลการค้นหา : ทั้งหมด เรียงตามเลขที่้ล่าสุด
จำนวน : 46 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
020225660001: ผังกระบวนการงานสารบรรณ(28) : รายละเอียด27/4/2566
25570005: กรณีเกิดปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควรแจ้งหน่วยงานใด(901)
25570004: บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ที่มีความประสงค์ส่งหนังสือ ให้กรมฯ จะส่งได้ที่ไหน(545)
25570003: อยากทราบว่าหนังสือที่เสนอ กรมฯ อนุมัติ ให้ความเห็น อยู่ที่ขั้นตอนไหนหรือจะติดตามได้ยังไง(498)
25570002: เมื่อมีชื่อต้องตรวจเวรนอกเวลาราชการ ประจำสถานที่ราชการ และมีเหตุต้องไปราชการต่างจังหวัด หรือมีธุระอย่างอื่นที่จำเป็น มีความต้องการที่จะเปลี่ยนเวรฯ ต้องทำอย่างไร(664)
25570001: เมื่อลืมทาบบัตรก่อนเข้าทำงาน ต้องทำอย่างไร(694)
020525570001: ปฏิทินงาน กลุ่มงานสารบรรณ ประจำปี 2557(406) 1/1/2557
020225570002: สรุปขั้นตอนการทำลายเอกสารที่พ้นระยะการใช้งานของส่วนราชการ(753) 1/1/2557
020225570001: การทำลาย(445) 1/1/2557
020425550022: หนังสือรับรอง(604) 1/1/2555
020425550021: หนังสือภายนอก ๕(685) 1/1/2555
020425550020: หนังสือภายนอก ๔(987) 1/1/2555
020425550019: หนังสือภายนอก ๓(570) 1/1/2555
020425550018: หนังสือภายนอก ๒(541) 1/1/2555
020425550017: หนังสือภายนอก ๑(563) 1/1/2555
020425550016: หนังสือประทับตรา(523) 1/1/2555
020425550015: สำเนาบันทึกข้อความ(660) 1/1/2555
020425550014: สำเนาคู่ฉบับหนังสือภายนอก(594) 1/1/2555
020425550013: รายงานการประชุม(625) 1/1/2555
020425550012: บันทึกข้อความ ๒(773) 1/1/2555
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3 >>