งานกลุ่มสารบรรณ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มสารบรรณ ทั้งหมด

ผลการค้นหา : ทั้งหมด เรียงตามเลขที่้ล่าสุด
จำนวน : 45 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
020325550001: บทบาทหน้าที่ของเลขานุการ(1816) 1/9/2550
020125550002: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)(413) 23/9/2548
020125550001: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖(393) 23/9/2548
020125550004: การดำเนินการด้านเอกสารลับ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔(1118) 5/2/2544
020325550003: การดำเนินงานพระราชพิธี(479) 29/7/2537
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3