คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570003
อยากทราบว่าหนังสือที่เสนอ กรมฯ อนุมัติ ให้ความเห็น อยู่ที่ขั้นตอนไหนหรือจะติดตามได้ยังไง

การติดตามหนังสือ แบ่งเป็น 2 ทาง
          1. สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่กลุ่มสารบรรณ 1760 ต่อ 1314
          2. ดูจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เลือกหัวข้อใหม่