คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570002
เมื่อมีชื่อต้องตรวจเวรนอกเวลาราชการ ประจำสถานที่ราชการ และมีเหตุต้องไปราชการต่างจังหวัด หรือมีธุระอย่างอื่นที่จำเป็น มีความต้องการที่จะเปลี่ยนเวรฯ ต้องทำอย่างไร

ในกรณีเช่นนี้ อันดับแรกต้องหาคนที่จะตรวจเวรฯ แทน ก่อน หรือจะสลับตรวจเวรฯ กับ คนอื่นที่อยู่ในเดือนเดียวกับเราก็ได้ แล้วมาขอแบบฟอร์มใบเปลี่ยนการตรวจเวรฯ จาก กลุ่มช่วยอำนวยการฯ สลก. โทร.1333 ขั้นตอนต่าง ๆ จะอยู่ในแบบฟอร์มนั้น
เลือกหัวข้อใหม่