คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570001
เมื่อลืมทาบบัตรก่อนเข้าทำงาน ต้องทำอย่างไร

ให้ขอแบบฟอร์มลืมทาบบัตร/ทาบบัตรไม่ติด จากธุรการกอง และทำเรื่องเสนอ ผอ.กอง ภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์ ส่ง กกจ. ค่ะ
เลือกหัวข้อใหม่