งานกลุ่มสารบรรณ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มสารบรรณ ทั้งหมด

ผลการค้นหา : ทั้งหมด เรียงตามเลขที่้ล่าสุด
จำนวน : 46 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
020425550011: บันทึกข้อความ ๑(828) 1/1/2555
020425550010: ตัวอย่างหนังสือรับรอง(568) 1/1/2555
020425550009: ตัวอย่างหนังสือภายนอก(610) 1/1/2555
020425550008: ตัวอย่างหนังสือประทับตรา(564) 1/1/2555
020425550007: ตัวอย่างรายงานการประชุม(2443) 1/1/2555
020425550006: ตัวอย่างบันทึกข้อความ(755) 1/1/2555
020425550005: ตัวอย่างคำสั่ง(548) 1/1/2555
020425550004: คำสั่ง ๔(596) 1/1/2555
020425550003: คำสั่ง ๓(604) 1/1/2555
020425550002: คำสั่ง ๒(556) 1/1/2555
020425550001: คำสั่ง ๑(538) 1/1/2555
020325550008: ๑๐ วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน(996) 1/1/2555
020325550007: การทำลายเอกสาร(477) 1/1/2555
020325550006: ระบบการจัดเก็บเอกสาร(5233) 1/1/2555
020325550005: ระบบการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร(1301) 1/1/2555
020325550002: การสื่อสาร(6136) 1/1/2555
020225550002: คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการงานสารบรรณ(3192) 1/1/2555
020125550003: การกำหนดชั้นความลับ และนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ(764) 18/8/2554
020225550001: คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๔(2312) 1/8/2554
020125550005: หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน(580) 10/2/2553
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3 >>