งานกลุ่มสารบรรณ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มสารบรรณ ทั้งหมด

ผลการค้นหา : ทั้งหมด เรียงตามเลขที่้ล่าสุด
จำนวน : 45 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
25570005: กรณีเกิดปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควรแจ้งหน่วยงานใด(238)
25570004: บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ที่มีความประสงค์ส่งหนังสือ ให้กรมฯ จะส่งได้ที่ไหน(296)
25570003: อยากทราบว่าหนังสือที่เสนอ กรมฯ อนุมัติ ให้ความเห็น อยู่ที่ขั้นตอนไหนหรือจะติดตามได้ยังไง(254)
25570002: เมื่อมีชื่อต้องตรวจเวรนอกเวลาราชการ ประจำสถานที่ราชการ และมีเหตุต้องไปราชการต่างจังหวัด หรือมีธุระอย่างอื่นที่จำเป็น มีความต้องการที่จะเปลี่ยนเวรฯ ต้องทำอย่างไร(422)
25570001: เมื่อลืมทาบบัตรก่อนเข้าทำงาน ต้องทำอย่างไร(403)
020525570001: ปฏิทินงาน กลุ่มงานสารบรรณ ประจำปี 2557(165) 1/1/2557
020225570002: สรุปขั้นตอนการทำลายเอกสารที่พ้นระยะการใช้งานของส่วนราชการ(399) 1/1/2557
020225570001: การทำลาย(206) 1/1/2557
020425550022: หนังสือรับรอง(391) 1/1/2555
020425550021: หนังสือภายนอก ๕(420) 1/1/2555
020425550020: หนังสือภายนอก ๔(340) 1/1/2555
020425550019: หนังสือภายนอก ๓(343) 1/1/2555
020425550018: หนังสือภายนอก ๒(331) 1/1/2555
020425550017: หนังสือภายนอก ๑(337) 1/1/2555
020425550016: หนังสือประทับตรา(298) 1/1/2555
020425550015: สำเนาบันทึกข้อความ(400) 1/1/2555
020425550014: สำเนาคู่ฉบับหนังสือภายนอก(349) 1/1/2555
020425550013: รายงานการประชุม(377) 1/1/2555
020425550012: บันทึกข้อความ ๒(527) 1/1/2555
020425550011: บันทึกข้อความ ๑(432) 1/1/2555
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3 >>