กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.00 น. ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เทเวศร์) ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


           นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดี ในงานวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เทเวศร์) ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธาน ภายในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมรายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป