วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ กรมบัญชีกลาง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


           สำนักงานเลขานุการกรม โดย นายพีรวัฒน์ กุญจร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณ พร้อมด้วย นางสาวนันทวรรณ หม่นมั่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวลภัสรดา บัวศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดี กับ กรมบัญชีกลาง (The Comptroller General's Department : CGD) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี 6 ตุลาคม 2561 พร้อมบริจาคสมทบทุนองค์กรสาธารณกุศล และมูลนิธิต่างๆ

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป