รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเข้ารับตำแหน่ง


วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับ

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป