อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์รายการเกษตรกรยิ้ม เรื่อง “วันหมอดินอาสา” บันทึกเทป


วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์รายการ “เกษตรกรยิ้ม” เรื่อง “วันหมอดินอาสา” บันทึกเทป ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวสมสมัย มั่นวิมล เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวกำหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ อมรินทร์ ทีวี เอชดี 34 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.05 – 15.35 น.

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป