สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม


วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ห้องคมนาคมบรรหาร พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

           วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทีมนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน และสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม pH Test Kit และ NPK Test Kit ณ ห้องคมนาคมบรรหาร พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

           โดยมี รศ. พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ ที่ปรึกษาหน่วยพิพิธภัณฑ์ ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีคนที่ 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช และ อ. ดร. นพ.อดิศร รัตนโยธา รองหัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ร่วมพิธีการ   พร้อมด้วยการฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และการบรรยายพิเศษ จากคุณนภันต์ เสวิกุล อดีตช่างภาพตามเสด็จฯ หัวข้อ พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดินและปัญหาของดินรูปแบบต่างๆ

           รายงาน :  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป