เชิญชวนร่วมงานวันดินโลก ปี 2563 @ ปากช่อง กับกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพของดิน ที่ไม่ควรพลาด!


วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

           กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานวันดินโลก ปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ในปีนี้เราจัดในหัวข้อ 🌏“Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”🌱 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย ให้เข้าร่วม รับชม และถ่ายภาพได้ตลอดทั้งงาน เช่น

           • นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ : Soil biodiversity
           • นิทรรศการเทิดพระเกียรติคุณรัชกาลที่ ๙ กับงานพัฒนาที่ดิน
           • การทำอาหารท้องถิ่นจากผลผลิตที่ผลิตจากดินที่มีคุณภาพ
           • DIY สร้างอาชีพเสริมรายได้
           • ชิม ช้อป เกษตร 4 ภาค

           นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินเทรล หรือนั่งรถพ่วงเที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ ไปตามเส้นทางจุดศึกษาดูงาน (Check in) ถึง 6 จุดด้วยกัน ในพื้นที่กว่า 500 ไร่แห่งนี้
           - จุดที่ 1 บริเวณแท็งค์น้ำ ที่สื่อความเป็นมาของวันดินโลก และ ศูนย์ CESRA ศึกษาภาพรวมศูนย์ในแต่ละทิศของพื้นที่
           - จุดที่ 2 สวนสืบสานศาสตร์พระราชา 6 ศูนย์
           - จุดที่ 3 แปลงศึกษาพืชปรับรุงดิน (ปอเทือง) และพืชหมุนเวียน (พืชไร่)
           - จุดที่ 4 เกษตรทฤษฎีใหม่ เศษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา (เดิม)
           - จุดที่ 5 แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก 28 สายพันธุ์
           - จุดที่ 6 ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

           “ปากช่อง” เป็นอำเภอแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพสู่ประตูอีสาน ที่มีแหล่งท่องเที่ยวให้เช็คอิน มีธรรมชาติสวย ๆ มีร้านค้าและร้านอาหารอร่อย ๆ เป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันมีรีสอร์ต และโรงแรมไว้รองรับผู้มาเยือนหลายแห่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ศูนย์ฯ เพราะเป็นทางผ่านขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ การขับรถเพียง 2 ชั่วโมง จากกรุงเทพมหานครไปยังปากช่อง เพื่อสัมผัสความสนุกสนานที่รออยู่นั้น จึงเป็นความคุ้มค่าที่หาไม่ได้อย่างแน่นอน

           📍 พิกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
           https://g.co/kgs/u9NjTx

           ☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-8515
           หรือ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน : https://facebook.com/ldd.go.th

           รายงาน :  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
           ภาพ :  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป