ร่วมถวายรายงานโครงการทหารพันธุ์ดี แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
จังหวัดน่าน

           วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน และเจ้าหน้าที่ สพด.น่าน ได้ร่วมถวายรายงานโครงการทหารพันธุ์ดี เรื่อง การปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ของ มทบ.38 และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ในพื้นที่จังหวัดน่าน แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

          
           ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินน่าน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ข้อมูล :  สถานีพัฒนาที่ดินน่าน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป