เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา จ.เชียงใหม่


วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

           พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา ภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าอยู่หัว โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมทั้ง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในอากาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีมอบสิ่งของพระราชทานผ้าพันคอและ หมวกจิตอาสาให้แก่เกษตรกรจำนวน 30 ราย มีการปลูกต้นพญาเสือโคร่งจำนวน 1,000 ต้น ร่วมกับเกษตรกร นักเรียน และจิตอาสา พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานและฐานเรียนรู้ทั้งหมด 8 ฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 600 ราย ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562

           รายงาน :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป