ประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2561


วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
ห้องประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

           วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบกรมพัฒนาที่ดิน นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาดิน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2561 โดยมี นายธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการเผยแพร่สื่อ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป