การประชุมการเตรียมจัดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่" (เพิ่มเติม)


วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ชั้น 7 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงาน"มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่" (เพิ่มเติม) ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าการจัดงานครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และครั้งที่ 4 ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ชั้น 7 อาคาร 8 ชั้น

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป