ร่วมกันยินดี หมอดินอาสา “ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร” ดีเด่น


วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร ที่จะเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) “ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร”

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป