วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

           วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๕๕ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งคณะรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ครม.สัญจร ณ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางมายังศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตำบลบ้านแก่ง เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา และชมการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนหมู่บ้านมอญ จากนั้นได้ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และพบปะพูดคุยกับประชาชน ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาร่วมให้การต้อนรับ

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป