วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

           วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๕๕ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่สัญจร เยี่ยมชมบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด ซึ่งเมื่อมาถึง นายกรัฐมนตรีกล่าวพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่มาให้การต้อนรับ พร้อมเดินชมบูธการเกษตรที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ จัดหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมแปลงนาการผลิตพันธุ์ข้าว กิจกรรมการสาธิตกระบวนการเกี่ยวกับข้าว การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio Hub) และการวิจัยเกี่ยวกับข้าว เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้ ณ บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป