วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

           วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมดำเนินการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป