วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จังหวัดนครสวรรค์

           วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๕๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สัญจร ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยช่วงบ่ายวันนี้ นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงอาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด เพื่อพบปะประชาชนชาวนครสวรรค์และผู้นำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสือสัญญาให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน ๒ พื้นที่ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาสถาบันเกษตรกรในการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรให้แก่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน ๕ ราย ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรี กล่าวพบปะประชาชน พร้อมเยี่ยมชมตลาดประชารัฐและตลาดวัฒนธรรมเมืองสี่แคว โดยมีผู้บริหารราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ และถนนคนเดิน ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป