วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561
บ้านบางเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

           วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. ดร.สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนำร่องการจัดการดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 200 ไร่ มีการจัดการทรัพยากรดิน ตามแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมระบบการผลิตพืชอาหาร/พืชทางเลือก เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร โดยมีนายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่นหมอดินอาสา เกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านบางเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

           รายงาน : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป