พด. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
“61 ปี พัฒนาที่ดิน เกษตรกรทำกินอย่างยั่งยืน”
เกษตรอินทรีย์ PGS จ.สิงห์บุรี
ส่งเสริมปุ๋ยหมัก ปลูกผักปลอดสาร สู่ความยั่งยืน
ทำปุ๋ยหมักฟางข้าวด้วยสาร พด.1 ลดเผา ลดฝุ่น PM 2.5 รักษ์สิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรฯ จัดทำปุ๋ยหมักกองใหญ่ พื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เชิดชู “หมอดินอาสา” ผู้ช่วยเหลือเกษตรกร ฟื้นฟูที่ดิน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน กิจกรรม Kick Off
ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม
ร่วมพลิกฟื้นผืนดิน : มรดกเรา อนาคตเรา การพัฒนาเจ้าหน้าที่ พด. เป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ปี 2567 (Zoom) กรมพัฒนาที่ดินขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร
“TEAM For Soils ทีมดี ดินดี”
ลิขสิทธิ์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : Land Development Department copyright
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 : 2003/61 Phaholyothin Road, Lardyao, Chatuchak, Bangkok 10900
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-562-5100 หรือ Call Center 1760