ร่วมงานวันอาหารโลก (World Food Day)
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันอาหารโลก (World Food Day) ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำสำนักงานแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จัดขึ้น ในการนี้พระองค์ทรงพระราชทานวุฒิบัตรแก่เกษตรกรดีเด่นจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชา... รายละเอียด...>>
พด. เร่งขับเคลื่อนนโยบายปลูกข้าวโพดหลังนา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
☼วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3,4 และ5 ได้ร่วมประชุมหารือติดตามโครงการสานพลังประชารัฐหลังฤดูทำนาในพื้นที่ภาคอีสาน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายกระทรวงในการดำเนินโครงการในระดับพื้นที่

☼ให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน... รายละเอียด...>>
รมช.วิวัฒน์ ชูศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเเห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเเห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) พร้อมรับฟังความก้าวหน้าที่จะเปิดศูนย์CESRA ในวันพฤหัสบ... รายละเอียด...>>
ร่วมงานมหกรรม “ในหลวง ในความทรงจำ”
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมงานมหกรรม “ในหลวง ในความทรงจำ” โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ... รายละเอียด...>>
ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที 9
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อร่วมถวายสักการะและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง ... รายละเอียด...>>
ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมพิจารณาถึงการประกาศเขตสำรวจเพ... รายละเอียด...>>
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายการสร้างชุมชนไม้มีค่า 20,000... รายละเอียด...>>
พบปะเกษตรกรบ้านหม้อ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดหลังนา
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์ ยาใจ และ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ ลงพื้นที่พบปะตัวแทนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เพื่อแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม กรณีการพิจารณาพื้นที่ปลูก วิธีปฏิบัติการจัดการดูแลดิน การดูแลเกษตรกร และเงื่อนไขการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรของภา... รายละเอียด...>>
พด. เร่งขับเคลื่อนนโยบายปลูกข้าวโพดหลังนา 15 จังหวัดภาคเหนือ
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์ ยาใจ และนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมติดตามและกำหนดแนวทางดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาพื้นที่ภาคเหนือ 15 จังหวัด ณ จังหวัดพิษณุโลก

พื้นที่นาที่มีความเหมาะสมสำหรับข้าวโพดเลี้ยง... รายละเอียด...>>
สพข. 9 ร่วมจังหวัดตากพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ... รายละเอียด...>>
jQuery Slider