พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตามรายละเอียด
http://www.kingrama9.net ... รายละเอียด...>>
พิธีเปิดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"
วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" โดยมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งมอบโล่รางวัลเกษตรแปลงใหญ่ และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตร... รายละเอียด...>>
งาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ สำหรับงาน"เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรน์ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและใ... รายละเอียด...>>
การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบปี ๖๒
วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๐ น. นายสุรเดช เตึยวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารหน่วยงานอื่น ผู้ว่าราชกา... รายละเอียด...>>
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2561
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2561 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรให้มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม โดยเป็นการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ ด้านการรักษาและพัฒนาภู... รายละเอียด...>>
ประชุมพร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ พด. งาน"เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.50 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการงานพัฒนาที่ดิน นิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน ในงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรม พด. สู่เกษตร 4.0 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อ... รายละเอียด...>>
เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี 2560
งาน " เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี " ที่สุดแห่งปีกับงานมหกรรมการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ชมนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน พบกับสุดยอดนวัตกรรมทางการเกษตร เลือกสรรสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นเลิศ เข้าร่วมฝึกอบรม "เกษตรคนเมือง" เรียนรู้เกษตร การทำอาหาร ของใช้สร้างสุข ลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
รายละเอียด...>>
ติดตามงานอนุรักษ์ดินและน้ำ ปากช่อง นครราชสีมา
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ติดตามการดำเนินโครงการตอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่อาคารฝึกอบรม ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละปีจะมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง รว... รายละเอียด...>>
"เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" เตรียมถ่ายทอดนวัตกรรม พด. สู่ เกษตร ๔.๐
วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจความพร้อมการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรรวมทั้งผู้สนใจ ด้วยการจัดนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดินขึ้นเพื่อร่วมในงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรม พด. สู่เกษตร ๔.๐ ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และการตรวจวิเคราะห์ดิน รวมทั้งมีการแจกจ่าย สารเร่ง พด. ต... รายละเอียด...>>
การประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 60
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในพื้นที่ 19 จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา) โดยมี สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาตรวจสอบข้อมูลถึงที่มาที่ไปของการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการนี้ และมีการ... รายละเอียด...>>
jQuery Slider