ถวายบทพระธรรมเทศนา เรื่อง "ภูมิกถา" แด่กรรมการมหาเถรสมาคม
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะฯ ขอโอกาสถวายบทพระธรรมเทศนา เรื่อง “ภูมิกถา” เกี่ยวกับดินและวันดินโลก แด่กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งมีเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ทั้งนี้ เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห... รายละเอียด...>>
พด.หนองคาย จัดงานวันดินโลก ปี 2562
วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน วันดินโลก ปี 2562 (World Soil Day 2019) ภายใต้หัวข้อ “Stop Soil Erosion, Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ณ สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ นางสาวนุชจรี กองพลพรหม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย กล่าวราย... รายละเอียด...>>
วันสุดท้ายของงาน “วันดินโลก ปี 2562”
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ช่วงเช้า เป็นการเสวนา ประเด็น "มุมมองวัยใส .. หัวใจรักดิน" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ยุวหมอดิน หมอดินอาสา และนักวิชาการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเสวนาในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นด้านการเกษตร ในการขับเคลื่อนงานของคนรุ่นใหม่ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต คนรุ่นใหม่วัยใสอาจมีมุมมองที่ดีกว่าตามกาลสมัยที่เปลี่ยนไป และอาจเป็นแนวทางให้กรมพัฒนาที่ดิน ใช้เป็นการพัฒนาเย... รายละเอียด...>>
Trail walking วันดินโลก @ เขาชะงุ้ม ตามรอยพระบาทบนแผ่นดินของพ่อ
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมเดิน Trail วันดินโลก @ เขาชะงุ้ม ตามรอยพระบาทบนแผ่นดินของพ่อ ตั้งแต่เวลา 06.30 - 08.30 น.ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อขึ้นเขาไปชมพลับพลาที่ประทับทรงงานและชมทัศนียภาพที่ปัจจุบันมีความสวยงามในรูปแบบเบิร์ดอายวิวสามารถมองเห็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ที่เกิดมาจากพระราชดำริ “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่เขาหัวโล้นให... รายละเอียด...>>
คณะผู้บริหาร และนักวิชาการ (พม่า) เจ้าหน้าที่ FAO (ไทย) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน
เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และนักวิชาการจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ FAO จากประเทศไทย ภายใต้โครงการประเมินความเหมาะสมการปลูกพืช เพื่อดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ กิจกรรมความช่วยเหลือ ทางวิชาการสำหรับการพัฒนาเครื่องมือทางยุทธศาสาตร์ในการจัดทำแผนงานความหลากหลายทา... รายละเอียด...>>
เปิดโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา งบปี 63 จ.หนองคาย
วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563 และเปิดอาคารฝึกอบรม “ลุ่มน้ำโขง” ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างปี 2562 ให้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมหมอดินอาสา เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด ซึ่งการอบรมหมอดินอาสาในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาอย่างต่อเนื่... รายละเอียด...>>
คณะอาจารย์และนักวิชาการ จากประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ จาก National Pingtung University of Science and Technology ได้แก่ Mr. Wu Chia-Chun, Professor , Mr.Chen Tien-Chien และนักวิชาการจากสถาบันอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and Water Conservation Bureau) Mr. Sung Wen-Ping , Mrs. Chen Su-Mei จากประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน โดย... รายละเอียด...>>
Costa Rica King Bhumibol World Soil Day Award 2019 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม ให้การต้อนรับ ผู้ชนะรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 2019 ได้แก่ 1. Mr. Edgar Rojas 2. Mr.Esteban Loria Asociacion Costarricense De La Ciencia Del Suelo-Accs (Costa Rica) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวประภา ธารเนตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่... รายละเอียด...>>
อยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" “วันดินโลก” “พ่อแห่งชาติ”
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มอบหมาย น.ส.ภทรชนก ปัทมะนาวิน เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินประจำอำเภอบางไทร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “วันดินโลก” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 กิจกรรม kick off กำจัดผักตบชวา ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทางหลวงหมายเลข 9 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และบริเวณวัดกร่าง ต.บางกระบือ อ.สา... รายละเอียด...>>
อยุธยา รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2563
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดย นางสาวรัตติยา โตจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2563 กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ... รายละเอียด...>>
jQuery Slider