เฝ้าฯ รับเสด็จ ส.ธ. ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์พิกุลทอง
วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การผลิตเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อช่วยเห... รายละเอียด...>>
เฝ้าฯ รับเสด็จ ส.ธ. ติดตามงานนราธิวาสใช้ทฤษฎีใหม่รังสรรค์เกษตรผสมผสาน
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เปรี้ยวจัด บ้านโคกชุมบก ของนายเดช มินทการต์ หมู่ที่ 5 บ้านโคกชุมบก ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่ 7 ไร่ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการพัฒนาสภาพพื้นที่และปรุงปรุง... รายละเอียด...>>
ร่วมกันขับเคลื่อนพระราชดำริ ช่วยราษฎร ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของในหลวง
วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตร... รายละเอียด...>>
สุดปลื้ม!! พด. คว้า 7 รางวัลเลิศรัฐ ปี 63
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และยังกล่าวแสดงความยินดีกับ... รายละเอียด...>>
ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กษ. 2563
วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 115 ถนนราชดำเนิน... รายละเอียด...>>
ติดตามการพัฒนาที่ดินนราธิวาสด้วยทฤษฎีใหม่ ต. ไพรวัน-โฆษิต-กะลุวอ
วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดังนี้

           ลงพื้นที่โครงการตากใบโมเดล พบปะเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าว มีสมาชิก 56 ราย พื้นที่ 200 กว่าไร่ ที่มีการบริหารจัดการแปลงปลูกพืชแซม อาทิ พืชผักสวนครัว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเลี้ยงสัตว์ นำทะลายปาล์มมาทำเป็นปุ๋ยหมักและเพาะเห็ด เพื... รายละเอียด...>>
เตรียมรับเสด็จ ส.ธ. พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่นราธิวาสเพียงพอเพราะพอเพียง
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินและสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด... รายละเอียด...>>
รวมพลังแม่ทัพกรมหมอดินทั่วสารทิศสร้างแผนปฏิบัติงานมิติใหม่ปี 64
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยกา... รายละเอียด...>>
จิตอาสาพด.ชลบุรีใจภักดิ์ “ปลูกไม้ยืนต้น ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน”
ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน และคณะ จนท. สำนัก รธพ.วก พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินและคณะ ร่วมกับ จนท.สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี สพข.2 และหมอดินอาสา อ.พานทอง จ.ชลบุรี รวมพลังจิตอาสา “ปลูกไม้ยืนต้น ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน” พร้อมใจแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้... รายละเอียด...>>
ปูทางดิจิทัลกรมหมอดินยุคโลกาภิวัตน์ชูเทคนิคใหม่สร้างงานพัฒนาที่ดิน
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน” ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 กรุงเทพฯ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรมพัฒนาที... รายละเอียด...>>
jQuery Slider