เลอตอ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณพื้นที่ปลูกบ้านแม่หละคี หมู่ 12 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายจต... รายละเอียด...>>
พด. ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บันทึกเทป
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บันทึกเทป ณ ห้องส่ง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรัง... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามงานเกษตรวิชญา พร้อมทำสารคดี “ฟ้าห่มดิน” เชียงใหม่
วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของการประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการฯ และเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งบันทึกเทปโทรทัศน์รายการสารคดี “ฟ้าห่มดิน” ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง บันทึกเทป
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมน... รายละเอียด...>>
เปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย
วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วม... รายละเอียด...>>
พด. เฝ้าฯ รับเสด็จ ส.ธ. วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 67
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้ธีมงาน “พระบารมีเกริกก้องหล้า สู่ผืนนาข้าวไทย ผสานเกษตรแนวใหม่ ชาวนาไทยยั่งยืน“ ณ Hall 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ นอกจากนี้ภ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมนายก มอบกายอุปกรณ์ผู้พิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถเพื่อส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ ตามโครงการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรั... รายละเอียด...>>
ขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริพื้นที่อุบลราชธานี
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และนางสาวมยุรี อบสุข ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ร่วมคณะนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยองคมนตรีได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจ... รายละเอียด...>>
พด. กษ. ร่วมนายกเศรษฐา แก้น้ำแล้ง-ท่วม วารินชำราบ อุบล
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นางสาวมยุรี อบสุข ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ติดตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบประชาชนร่วมก... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมพัฒนา-รณรงค์ใช้หญ้าแฝกตามพระราชดำริ 1/67
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคารสำนั... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เฉลิมพระเกียรติ
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 คณะผู้บริหารและข้าราชการหน่วยงานในสังกัดฯ ติดตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... รายละเอียด...>>
พด. หารือจัดการดิน-น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางปิ่นเพชร ดีล้อม ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์รัชยุทธ วรรณศิริบุญ ผู้นำเครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรปลอดภัยและดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม ใ... รายละเอียด...>>
พด. ประชุมจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน ด้วย LDN (2/67)
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน (Implementation) ด้วยแนวคิดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาวพยัตติกา พลสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย UNCCD ผู้อำ... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามงานวิจัย-พัฒนาเครื่องมือประเมินคาร์บอนดินจากภาคการเกษตรไทย
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในการประชุมติดตามการทำงานวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือประเมินคาร์บอนในดินจากภาคการเกษตรไทย เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกัน ให้สามารถนำเครื่องมือดังกล่าวมาพัฒนางานของกรมพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการใช้งานในภาคสนามมากยิ่งขึ้น ร่วมกับ ผศ.ดร. นงนุช สังข์อยุทธ์ อาจาร... รายละเอียด...>>
พด. หารือร่วมมือพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการทำงานด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน เพื่อร่วมมือกันพัฒนางานวิจัย ยกระดับเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ท... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทำงานแก่หน่วยงานในระดับพื้นที่
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานในระดับพื้นที่ ตามนโยบายและประเด็นข้อสั่งการต่าง ๆ ด้านการเกษตรของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมการประชุมประชุมและหารือ เรื่อง ปุ๋ยคนละครึ่ง
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมและหารือเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสห... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมแก้เกษตรน่าน หนุนกาแฟ ไผ่ซางหม่น ลดฝุ่นควัน
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นางฉัตรนภา พรมลอองวัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน คณะผู้บริหารและข้าราชการหน่วยงานในสังกัดฯ ติดตาม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชท... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. ติดตามแก้เกษตร อนุรักษ์ดิน-น้ำ น่าน
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นางฉัตรนภา พรมลอองวัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงและสหกรณ์ โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายสุรเดช เตียวตระกูล... รายละเอียด...>>
พด. หารือร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกร
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางปิ่นเพชร ดีล้อม ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ให้การต้อนรับดร.พิเชษฐ์ พะลานุกูล และคณะเนื่องในโอกาสเข้ามาหารือความร่วมมือในการทำบันทึกข้อตกลง MOA เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ดินสู่หมอดินอาสา และเกษตรก... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมเตรียมชี้แจงงบรายจ่ายปี 68
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน และข้าราชการร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขั้นกรรมาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหา... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุมศูนย์ดำรงธรรม หารือร่วมมือช่วยเกษตรกร
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ร่วมประชุมกับศูนย์ดำรงธรรม เพื่อหารือความร่วมมือในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร มีช่องทางในการขอคำปรึกษา ร้องทุกข์ และร้องเรียน นำไปสู่การลดและขจัดปัญหาความทุกข์ร้อนของ... รายละเอียด...>>
ตรวจหน่วยฝนหลวง สุรินทร์ พบเกษตรกร มอบเมล็ดข้าว-โฉนดที่ดินเกษตร
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยนางจิตรทิวา เหลืองวิเศษ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ติดตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ณ ท่าอากาศยานสุ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. ตรวจอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร นครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารสังก... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. ตรวจพื้นที่นครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. ตรวจสหกรณ์โคนมปากช่องโคราช
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและการผลิตน... รายละเอียด...>>
พด. ชวนไปชม “เกษตรพากินพาเที่ยว@ลานคนเมือง”
📣กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าเกษตร 🪴 “เกษตรพากินพาเที่ยว@ลานคนเมือง” ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร👩🏻‍🌾🧑🏼‍🌾👨🏻‍🌾 📌 พบกันที่โซน D  บูธ D 21 🗓️ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2567 ⏰ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 📌... รายละเอียด...>>
ชมนวัตกรรม พด. สร้างมูลค่าขยะ สู่ ZERO WASTE งานเกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน “นวัตกรรม พด. สร้างมูลค่าขยะ สู่ ZERO WASTE” ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่องาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยรองอธิบดี พร้อมด้วยนายประทีป ชามะรัตน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี เจ้าหน้... รายละเอียด...>>
ตรวจเยี่ยมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน-ป่าไม้-สัตว์ป่า ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลน... รายละเอียด...>>
พด. ประชุมบริหารสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนผลิตข้าวไทย 1/67
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระดับประเ... รายละเอียด...>>
ไทย-ฝรั่งเศส แลกเปลี่ยนวิชาการยกระดับงานวิจัยพัฒนาที่ดิน
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายชาคริต อินนะระ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นางนิสา มีแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช นายถวิล หน่อคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและจำแนกดิน และนางสาวศรัญญา หน่อแก้ว นักสำรว... รายละเอียด...>>
พด. เข้าร่วมการจัดตั้งหมอดินในราชอาณาจักรกัมพูชา
วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (Langcang-Mekong cooperation special fund) ได้เข้าร่วมการจัดตั้งหมอดินอาสาและถ่ายทอดความรู้สู่... รายละเอียด...>>
กษ. หารือด่วน!!แนวทางตรวจดินใช้ปุ๋ยเหมาะสมตามนโยบายรัฐ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม และ ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหารสังกัดกรมฯ ร่วมประชุมแนวทางการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม Kick off เร่งแก้ไขโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา มุ่งเสริมแกร่งห่วงโซ่ยางไทยทั้งระบบ
วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมคณะ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kick off โครงการบูรณาการทดลองร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และการซื้อขายน้ำยาง... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. เปิดงาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ชวนช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัย ยกทัพจัดแสดง นวัตกรรม พด. สร้างมูลค่าขยะ ผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ใช้ในครัวเรือน สู่ ZERO WASTE
วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่องาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล... รายละเอียด...>>
พด. จับมือ FAO นำต้นแบบเครือข่ายหมอดินขยายผลในกัมพูชา
วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนแม่โขง-ล้านช้างโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ขยายผลหมอดินสู่ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีหมอดินอาสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำน... รายละเอียด...>>
พด. หารือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยฝรั่งเศส เพี่อพัฒนางานวิจัยให้ยกระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
วันจันทร์ที่ 24 และ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายชาคริต อินนะระ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นางนิสา มีแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช นายถวิล หน่อคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและจำแนกดิน และนางสาวศรัญ... รายละเอียด...>>
พด. บูธ D21 มหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” 26 มิ.ย. นี้
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานเลขานุการกรม กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร และสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ร่วมจัดเตรียมนิทรรศการประจำบูธโซน D ลำดับที่ 21 “นวัตกรรม พด. สร้างมูลค่าขยะ สู่ ZERO WASTE” ตามหลักแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่องาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว... รายละเอียด...>>
กษ. มอบโค-กระบือ-พันธุ์สัตว์น้ำ-โฉนด เพื่อการเกษตรลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 คณะผู้บริหารและข้าราชการหน่วยงานในสังกัดฯ ติดตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พบปะเกษตรกรและรับฟังปัญหาในพื้นที่ ณ วัดบ้านแก่นไชย ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยเป็นประธานในพิธีมอบโคให้... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. บริหารจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำยม หนุนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยนางสุพัตรา บุรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 นายเมธิน ศิริวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นายวัลลพ พงษ์ราศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมคณะ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่า... รายละเอียด...>>
หารือปรับปรุงข้อมูลชุดดิน-ฐานข้อมูล ผลิต-ใช้ประโยชน์ที่ดินเหมาะสม
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ในฐานะประธานคณะทำงานปรับปรุงข้อมูลชุดดิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้อมูลชุดดิน ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากกองสำรวจดินแล... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมงาน สนง.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ครบ 15 ปี
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวมิรันตี ฐิติโชติรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( องค์การมหาชน) ครบรอบ 15 ปี ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราขา ชั้น 2 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกรมพัฒนาที่ดินได้บริจาคเงินสมทบ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมวางแผนพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ป่าอนุรักษ์ให้สมดุลยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ในฐานะรองประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนายปรเมศร์ ชะดี ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ กองแผนงาน ประชุมหารือแนวทางโครงการนำร่องภายใต้โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลแล... รายละเอียด...>>
พัฒนาเจ้าหน้าที่ พด. เป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ PGS ผลิตอาหารปลอดภัย ใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินยั่งยืน
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรระดับพื้นที่ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ พด. เป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์” ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยมีนายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมยินดี วศ.ทบ. ครบรอบ 89 ปี
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางจินตนา แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ครบรอบปีที่ 89 โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมบริจาคสมทบทุนการกุศลสำหรับใช้ในกิจการสวัสดิการกำลังพลของหน่วย โดยมี พ.อ. นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ รอง จก.วศ.ทบ.(1) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรังสีเจิดจรัส แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาส... รายละเอียด...>>
พด. ชมจุลินทรีย์สารเห็ด ปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางปิ่นเพชร ดีล้อม ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน นายชาคริต อินนะระ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ บริษัท เอดี นาโน จำกัด ณ ซอยรามคำแหง 24 แยก 6 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ... รายละเอียด...>>
ตรวจการแก้จน “ร่วมกันคิด รวมกันผลิต รวมกันขาย” พิษณุโลก
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2567 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) พร้อมสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการปลดหนี้ ผารังหมี สู่วิถีที่ยั่งยืน ว่า “กรมพัฒนาที่ดินขับเ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง (1/67)
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนจัดรูปที่... รายละเอียด...>>
งานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 2024 ร่วมพลิกฟื้นผืนดิน : มรดกเรา อนาคตเรา
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2567 ภายใต้แนวคิด “United for Land: Our Legacy Our Future ร่วมพลิกฟื้นผืนดิน : มรดกเรา อนาคตเรา” เพื่อบรรลุเป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาที่เชื่อมโยงกับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดิน รวมถึงภัยแล้ง เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันการแปรสภาพเป็นทะเลทร... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมงาน ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ประจำปี 2567
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. ดร.ปิ่นเพชร ดีล้อม ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รั... รายละเอียด...>>
ขับเคลื่อนศูนย์ชีวภาพชุมชน CBC LDD จุลินทรีย์เกษตร
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ชีวภาพชุมชน (Community Biological Center : CBC LDD) โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและสถาบัน IRD โดยมีนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ ประธานศูนย์ชีวภาพ... รายละเอียด...>>
ไทย-เวียดนาม หารือแนวทางพัฒนาหมอดินอาสาเวียดนาม
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ พบปะ Mr. Ngo Xuan Kien หัวหน้าแขวงเอียนบ๋าย ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรเวียดนามกับมหาวิทยาลัยเกษตรแห่งชาติเวียดนาม นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ Dr. Ngo Thanh Son และ Dr. Nguyen Thanh Trung คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการหารือเน้นประเด็นการสร้างความร่ว... รายละเอียด...>>
พด. เตรียมงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 2024 ร่วมกันพลิกฟื้นผืนดิน : มรดกเรา อนาคตเรา
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (General Assembly) กำหนดให้วันที่ 17 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก (Desertification & Drought Day) โดยในปี 2567 นี้ จะเป็นวาระครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินและภัยแล้ง และเป็นหนึ่งในอนุสัญญาริโอเคียงค... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมงานวันสถาปนา ชป. ครบ ปีที่ 122
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 122 โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้ร่ว... รายละเอียด...>>
ไทย-เวียดนาม นำต้นแบบเครือข่ายหมอดินพัฒนาเกษตรกรลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้างให้เข้มแข็ง
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 12 ท่าน ร่วมหารือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรเวียดนามกับมหาวิทยาลัยเกษตรแห่งชาติเวียดนาม นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ Tran Troung Phuong คณบดี และคณาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิน ภายใ... รายละเอียด...>>
พด. หารือ สวทช. ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีถ่านชีวมวลเกษตร
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเผาถ่านชีวมวล การพัฒนาเตาเผาถ่านชีวมวล การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีถ่านชีวมวลในภาคการเกษตร และการสร้างตลาดคาร์บอนเครดิตจากภาคการเกษตร เพื่อนำองค์คว... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมงานแถลงข่าว เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ... รายละเอียด...>>
พด. หารือ ภาคเอกชน ใช้พลังงานสะอาด ตาม BCG Model
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและบริษัท เฮมพ์ส โปร จำกัด ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด จากถ่านชีวภาพ (Biochar) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภา... รายละเอียด...>>
พด. บูรณาการพัฒนามาตรฐานยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นางปิ่นเพชร ดีล้อม ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการพัฒนาด้านมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์รองรับนโยบายการส่งเสริมและพัฒน... รายละเอียด...>>
พด. หารือ มมส. พัฒนา วิจัย บริการวิชาการ พื้นที่ดินเค็ม
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมหารืองานวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้การลงนามความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาและวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะวิทยาศาสตร์ (ระยะที่ 2: ปี พ.ศ. 2563-2566) โดยมีนางปราณี สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒน... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุมแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน กษ.
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน และนางสาวจาริณี กรรขำ ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ ร่วมประชุมแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อชี้เแจงแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมแลกเปล... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. ติดตามการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน มุกดาหาร
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร และข้าราชการในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. ลุยแก้เกษตรชัยภูมิให้ยั่งยืน
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ร่วมคณะร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระท... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. บริหารจัดการน้ำยั่งยืนเพื่อเกษตรกร
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ร่วมคณะร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรว... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุม คปก. มุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อเกษตรกร
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เข้าร่วม ซึ่ง... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุมกำจัดผักตบชวาปี 67 เสนอนำผลิตปุ๋ยอินทรีย์
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และนางสาวพยัตติกา พลสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กผง. เข้าร่วมประชุมติดตามแผนปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาปี 2567 โดยมี ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมงานวันความปลอดภัยอาหารโลก 2567 (World Food Safety Day 2024)
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานวันความปลอดภัยอาหารโลก 2567 (World Food Safety Day 2024) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม สืบเนื่องจากองค์ก... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบ กษ. เป็นตามเป้า
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนางสาวจาริณี กรรขำ ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ กองคลัง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบปร... รายละเอียด...>>
ประชุม กษ. ระดับสูง เกษตรไทย ศูนย์กลางเกษตร-อาหารโลก
วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2567 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุมมหกรรมสินค้าเกษตร พากินเที่ยวลานคนเมือง
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายยศ สุคนธมาน ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. นางสาวอุบลวรรณ ตันตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษต... รายละเอียด...>>
พด. นำเสนอ ผลสำเร็จจัดการดินไทย GSP¹²
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 12 Global Soil Partnership Plenary Assembly (GSP) ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกพันธมิตรผู้มีส่วนร่วม700 คน จากทุกทวีปที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงสุขภาพของดิน เพื่อส่งเสริมระบบอาหารเกษตรที่มีสุขภาพดีและมีความยืดหยุ่นมากข... รายละเอียด...>>
พด. เดินหน้าต่อเนื่อง แหล่งน้ำในไร่นาฯ เพื่อเกษตรกร บรรเทาภัยแล้ง เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้
นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนโยบายสำคัญที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไ... รายละเอียด...>>
ประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการ พด. ประจำปี 67
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยมี ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1214 อาคาร 1 ชั้น 2 และห้องประชุม 2801 อาคาร 2 ชั้น 8 สำหรับส่วนกลาง และห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 สำหรับส่วนภูมิภ... รายละเอียด...>>
พด. ตรวจสถานที่จัดงานวันดินโลกปี 67 @ปากช่อง นครราชสีมา
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการงานวันดินโลก ปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานอนุกรรมการวิชาการฯ คณะอนุกรรมการวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากรอบกิจกรรมงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 รวมถึงรูปแบบและแผนกิจกรรมวั... รายละเอียด...>>
พด. ส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้
กรมพัฒนาที่ดิน ขานรับนโยบายสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ลดต้นการผลิต เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนที่สอดคล้องตามแนวทาง BCG Model โดยส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ให้ความสำคัญกับการจัดการดินและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสม มุ่งเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ เพื่อลดและทดแทนปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลื... รายละเอียด...>>
ประชุม คกก.สวัสดิการ พด. (1/67)
วันพฤหัสบดีที่ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะกรรมการสวัสดิการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2802 ชั้น 8 อาคาร 2 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานต... รายละเอียด...>>
พด. หารือสนับสนุนผลิตทุเรียนระบบเกษตรปลอดภัย
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประชุมหารือการสนับสนุนโครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเคมีทั้งประเทศ ให้กลับเข้าสู่ระบบการผลิตทุเรียนแบบปลอดภัย โดยที่ประชุมได้หารือถึงการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำการเกษตรแบบปลอดภัย เช่น การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบการเกษตรแบบปลอดภั... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามจัดการดิน-น้ำ บน-ใต้ดิน พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร โดยมีนางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการ สพข.และสพด. ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบ... รายละเอียด...>>
พด. ประชุมทำหนังสือวันดินโลก ที่ระลึกทรงคุณค่าแห่งปี 67
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือวันดินโลก ปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายนภันต์ เสวิกุล ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ รองประธานคณะทำงานฯ นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ คณะทำงานและเลขานุการ ข้าราชการ... รายละเอียด...>>
พด. ชมแปลงสาธิตหมอดินจุดเรียนรู้ ต.พระพุทธ นครราชสีม
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ประจำตำบลพระพุทธของหมอดินอาสา นายประสิทธิ์ เบื้องกลาง ณ บ้านหมูสี หมู่ 6 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

    &nbs... รายละเอียด...>>
พด. ชมแปลงสาธิตหมอดินจุดเรียนรู้ ต.พระพุทธ นครราชสีมา
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ประจำตำบลพระพุทธของหมอดินอาสา นายประสิทธิ์ เบื้องกลาง ณ บ้านหมูสี หมู่ 6 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

    &nbs... รายละเอียด...>>
พด. ประชุมประเมิน-ทำรายงานผลการพัฒนาองค์การ ปี 67
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินและจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2802 ชั้น 8 อาคาร 2 กรมพัฒนาที่ดิน การปร... รายละเอียด...>>
ติดตามงานตาม พ.ร.บ. อิเล็กทรอนิกส์ ปี 65 ของ พด.
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางดวงดอม กำเนิดทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห... รายละเอียด...>>
พด. เยือนถิ่นเมืองช้าง ตรวจเยี่ยม สพด.สุรินทร์
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 โดยมี นางจิตรทิวา เหลืองวิเศษ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ โอกาสนี้ ดร.อาทิตย์ ได้มอบแ... รายละเอียด...>>
ประชุมกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล พด. ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer :DCIO) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนักส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น ... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามความก้าวหน้างานวันดินโลก ปี 67 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ นครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลก ปี 2567 โดยมีนายวินัย ชมบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครร... รายละเอียด...>>
ตรวจ-ให้กำลังใจหน่วย พด. เขต 2 ช่วยเกษตรกรฉะเชิงเทรา
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานภาคการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายหลังร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่า มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมีนา... รายละเอียด...>>
เพิ่มศักยภาพบุคลากร พด. จากผลงานวิจัย แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ทุกมิติ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2567 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือสวก. โดยมี นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นผู้อำ... รายละเอียด...>>
พด. ประชุมปรับหลักเกณฑ์บริการแผนที่-ข้อมูลแผนที่ เฉพาะราย 1/67
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่... รายละเอียด...>>
พด. ประชุมการอำนวยการงานวันดินโลก ปี 67 1/67
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการงานวันดินโลก ปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อทราบผลสรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2567 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ปี 2567 จำนวน 3 คณะ และแผนผังสถานที่จัดงาน ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครรา... รายละเอียด...>>
ประชุมขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของ พด.
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนการทำงานด้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินมุ่งเน้นให้มีการทำเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง โดยมีการกำหนดมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่สามารถวัดผลได้แม่นยำ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการพัฒนา... รายละเอียด...>>
ประชุม คกก. กลั่นกรองโครงการวิจัย พด. 1/67
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 เพื่อทราบการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 และการเสนอของบประมาณดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภ... รายละเอียด...>>
เยี่ยมชมศูนย์ พด. รับฟัง-แก้ปัญหาเกษตร ราชบุรี
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วย นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน หมู่ 9 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน และเศรษฐกิจพอเพียง ของนางอุษา พรานพนัส หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน รับฟังผลการดำเนินงาน... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามผลงาน-เร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้า
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นางกัญญาภัค ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง และนางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามจัดการความเสื่อมโทรมที่ดิน ด้วย LDN สพข. 5
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายถวิล หน่อคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจการจำแนกดิน นายทศนัศว์ รัตนแก้ว รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล นางจันจิรา แสงสีเหลือง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และนางสาวพยัตตติกา พลสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กอ... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามงานแผนใช้ที่ดินระดับตำบล และ Agri-Map
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล และโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพื่อติดตาม วางแผน และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง ให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งหารือแนวทางการด... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ชัยภูมิ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri... รายละเอียด...>>
สู่รัฐบาลดิจิทัล เทคโนโลยี พด. บริการแก่ประชาชน
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม (Department Chief Information Officer :DCIO) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนักส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญ สพข. 1-12 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ด... รายละเอียด...>>
พด. ประชุมวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล งบปี 67
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ฐานข้อมูลที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค และงบประมาณในการดำเนินงานจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ประจำป... รายละเอียด...>>
jQuery Slider