รับเสด็จ ส.ธ. ตรวจเยี่ยม โครงการเกษตรรวมใจ นครนายก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครนายก

           วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา... รายละเอียด...>>
เฝ้า ฯ รับเสด็จ ส.ท. ตรวจเยี่ยมโครงการฯ พอเพียง ค่ายนเรศวร เพชรบุรี
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดนเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมพัฒนาพื้นที่ 8-1-48 ไร่ ในพื้นที่ค่ายนเรศวร โดยการบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองบัญชาการตำรวจตระ... รายละเอียด...>>
วันดินโลก @ปากช่อง ที่ที่คุณไม่ควรพลาด! เดือนธันวาคม หนาวนี้ที่โคราช
ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลายๆ ท่านคงกำลังมองหากิจกรรมสนุกๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ และที่สำคัญไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก เพื่อใช้เวลาร่วมกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือสมาชิกในองค์กร

           กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานวันดินโลก ปี 2... รายละเอียด...>>
ชวนร่วมงานวันดินโลก ปี 2563 @ ปากช่อง โคราช
กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานวันดินโลก ปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ในปีนี้เราจัดในหัวข้อ 🌏“Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”🌱 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย ให้เข้าร่วม รับชม และถ่ายภาพได้ตลอดทั้งงาน เช่น

&... รายละเอียด...>>
หารือแนวทางบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน (1/63)
นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย... รายละเอียด...>>
ทบทวนบริบทขององค์การและกำหนดทิศทาง พด.
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนบริบทองค์การและกำหนดทิศทางกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อทบทวนลักษณะที่สำคัญขององค์การและวิเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์การ ซึ่งจะเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรดินของประเทศ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาแ... รายละเอียด...>>
พบกับ “ความหลากหลายชีวภาพทางดิน” งานวันดินโลก 63 โคราช
จากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences–IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ประกาศนียบัตรและประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ... รายละเอียด...>>
พด. พัฒนาเทคนิคเป็นวิทยากรและมัคคุเทศก์อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมพัฒนาที่ดิน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรและมัคคุเทศก์อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน แก่บุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร และผู้ให้บริการข้อมูลฯ ถ่ายทอดความรู้สู่หมอดินอาสา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

     &nbs... รายละเอียด...>>
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ พด. (1/63)
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 โดยมีวาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

  &n... รายละเอียด...>>
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ พด. (3/63)
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 3/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 โดยมีวาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

           1. การวางแผนขับเคลื่อนโครงการวิจัยในแต่ละภูมิภาคในรูปแบบบูร... รายละเอียด...>>
jQuery Slider