ร่วมลงนามถวายพระพร ส.ธ. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ... รายละเอียด...>>
รมช.ธรรมนัส มอบแนวทาง พด. ปฏิบัติงานใต้สถานการณ์ COVID-19
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10 .00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) พร้อมด้วย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิ... รายละเอียด...>>
128 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ศาลพระภูมิ ท้าวเวสสุวัณ ศาลตา - ยาย องค์พระพิรุณทรงนาค และองค์พระพิรุณทรงนาคในพิพิธภัณฑ์ ในโอกาสที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบปีที่ 128 มุ่งมั่นดำเนินงานนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง บนหลักความซื่อสัต... รายละเอียด...>>
ประสานการปฏิบัติสังกัด กษ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference เรื่องศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการ... รายละเอียด...>>
ประชุมร่วมมือพัฒนา สถาบัน IRD-สถาบัน INRA - พด. (1/63)
วันศุกร์ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD สถาบัน INRA และกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

           1. แจ้งเรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดบทเรียนโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD... รายละเอียด...>>
ปส. ห่วงใย พด. ดูแลฆ่าเชื้อป้องกัน COVID–19
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาที่ดิน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 อีกครั้ง บริเวณจุดสัมผัสภายในอาคารและภายนอกอาคารของแต่ละหน่วยงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีความจำเป็นต้องมาติดต่อราชการ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์นครปฐม กรมปศุสัตว์ มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ... รายละเอียด...>>
อธิบดี พด. Conference ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบ 63
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยสรุปสาร... รายละเอียด...>>
มาตรการป้องกัน COVID-19 สพด.ปทุมธานี
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นำโดย นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีมาตรการป้องกันดังนี้ 1.สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 2.ล้างมือก่อนเข้าอาคารสำนักงานทุกครั้ง โดยสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานีได้ติดตั้งจุดล้างมือตามทางขึ้นสำนักงานทั่วอาคาร 3.ล้างมือ... รายละเอียด...>>
สระบุรีร่วม วันพระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2563
นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2563 พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ... รายละเอียด...>>
วางแผนเเฝกเพื่อปลูกปกป้องพื้นที่เพนียด ลพบุรี
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยนายประยูร ชำนาญนา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนายพงศธร ศรีนวน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อเตรียมนำหญ้าเเฝกลงพื้นที่ปลูกป้องกันไม่ให้เกิดการพังทลายของดินส่งผลให้ลำน้ำตื้นเขินเเละส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ อีกทั้งสนับสนุนสารเร่งซุปเป... รายละเอียด...>>
jQuery Slider