นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.25 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และ นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ทั้งนี้ ได้กล่าวปราศรัยกั... รายละเอียด...>>
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย จัด การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่...เกษตร 4.0" วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเเรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนการประชุมวิชาการฯ ได้ที่
รายละเอียด...>>
การประชุม ติดตามโครงการ ACMECS ปี พ.ศ. 2560-2561
วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน และงบประมาณโครงการ ACMECS ปี พ.ศ. 2560-2561 มีวาระที่สำคัญคือ การชี้แจงและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบโครงการ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี- เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ป... รายละเอียด...>>
การประชุมผู้บริหาร กษ. 34/2560
วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 34/2560 โดยมี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2560 และการกำหนดอุดมการณ์เพื่... รายละเอียด...>>
Steering Committee : Thai Rice NAMA
วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน (Steering Committee) ของโครงการ Thai Rice NAMA โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๑๒๓ ช้ั้น ๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ... รายละเอียด...>>
ตรวจความพร้อมด้านนิทรรศการแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 18.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยคณะจัดนิทรรศการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ตรวจความพร้อมด้านนิทรรศการแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น (ในส่วนของกิจกรรม Zoning by Agri-Map) เพื่อเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตร พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ... รายละเอียด...>>
การประชุม ประกวดแปลงต้นแบบ แปลงใหญ่ ระดับประเทศ 3/60
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม มีวาระที่สำคัญคือ การตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับประเทศ ณ ห้องประชุม 124 ชั้น 2 ... รายละเอียด...>>
พด. พัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาประจำจังหวัด 60
วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาประจำจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๖๐" นายสมโสตถิ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กล่าวรายงานฯ โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ หมอดินอาสาประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่สถ... รายละเอียด...>>
ตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเขต 6
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.45 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 และนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดสระเก็บน้ำความจุ 42,900 ลูกบาศก์เมตรพร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว 844 เมตร ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ... รายละเอียด...>>
การประชุมชี้แจงโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำกำแพงเพชร ปี 2561
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวจิราพร ต่อปัญญา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2561 ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ผู้นำท้องที่ ตำบลวังหามแห พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ดำเนินการเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ให้สอดคล้องกับโครงการธนาคารน้ำใต้ดินขององค์การ... รายละเอียด...>>
jQuery Slider