รมช.กษ. ธรรมนัส เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ที่สมุย “หลาดใต้ไผ่เกาะสมุย”
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดตลาดเกษตรอินทรีย์ PGS “หลาดใต้ไผ่เกาะสมุย” และมอบนโนบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จากนั้นมอบใบรับรองการเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ให้แก่เกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS สุราษฎร์ธานี 15 กลุ่ม และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป... รายละเอียด...>>
รมช. ธรรมนัส แนะปรับวิถี แปรรูปมูลช้างสร้างมูลค่า ลดปัญหา เพิ่มรายได้
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี รับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการมูลช้างทั้งระบบ ณ ปางช้างซาฟารีหน้าเหมือง อ.เกาะสมุย โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ให้ข้อมูล

           อำเภอเกาะสมุย มีปางช้าง 9 แห่ง มีช้างทั้งสิ้น 88 เช... รายละเอียด...>>
รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่สมุทรสาครแก้ปัญหาเกษตรกร
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่วัดกาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พบเจ้าหน้าที่และเกษตรกร รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน และการขุดลอกคลองหมาหอน พื้นที่การกักเก็บน้ำ ระบายน้ำและกันน้ำเค็มรุก จ สมุทรสาคร เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพ จำหน่ายในประเทศและส่งออกและเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ตัดดอกที่สำค... รายละเอียด...>>
“รมช.ธรรมนัส” ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ระยอง มอบ ส.ป.ก. 4-01 และบัตรดินดี
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดระยอง พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 70 ราย มอบบัตรดินดี จำนวน 20 ราย มอบหนังสือรับรอง GAP จำนวย 10 ราย ให้แก่เกษตรกร บ้านป่าแพรก ตำบลละหาร และ บ้านเนินเสาธง ตำบลตะพง ณ ศูนย์กลางการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอ... รายละเอียด...>>
ร่วมคณะ รมช.ธรรมนัส ลุยตรวจสถานการณ์น้ำแม่น้ำท่าจีน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทาง ไปตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่แม่น้ำท่าจีนและคลองสุนัขหอน และรับฟังสรุปสถานการณ์น้ำ ณ วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร

           ร้อยเอกธรรมนัส ได้เปิดเผยภายว่า “วันนี้ได้ม... รายละเอียด...>>
ติดตามช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยลูกเห็บพื้นที่เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 นายนเรศ ธำรงทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตให้ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ อำเภอแม่วางและอำเภอดอยหล่อ จำนวน 600 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

           สืบเนื่องจาก ไ... รายละเอียด...>>
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2563 โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะอุปนายกสมาคม เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญ ดังนี้
           1. เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภาวะแล้งจัด ดินไม่สามารถอุ้มน้ำได้ ทำอย่างไรดินถึงจะอุ้มน้ำได้ ทำอย่างไรพืชถึงจะอุ้มน้ำได้ การพัฒนา... รายละเอียด...>>
ความรู้ พด. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS บ้านควนขี้แรด สงขลา เข้มแข็งนำความสำเร็จ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านควนขี้แรด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

           กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านควนขี้แรด หมู่ 6 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดยประธานกลุ่ม นายมนูญ แสงจันทร์ศิริ หมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นกลุ่มผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับ... รายละเอียด...>>
ภูมิปัญญาหมอดินสงขลา ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เทคนิคพัฒนาที่ดินเลิศ
วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เยี่ยมหมอดินอาสา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร ของนายธนู จุลมณีโชติ หมอดินอาสาประจำอำเภอสิงหนคร หัวหน้าเครือข่ายไร่ดำรงค์กิจ คาบสมุทรสทิงพระ มีเนื้อที่กว่า 24 ไร่ ในปี 2558 ตัดสินใจปรับพื้นที่นาข้าวเป็นสวนป่าวนเกษตร ปลูกพืชผสมผสาน มีไม้ยืนต้น ไม้ผล ผักพื้นบ้าน เพาะเห็ด และพืชสม... รายละเอียด...>>
เทคโนฯ เกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน
วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดิน ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลดิน การสำรวจ จำแนกดิน สภาพปัญหา การจัดการดินตามแนวพระราชดำริ โครงการแกล้งดิน และเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากในตำราเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายกฤดิโสภณ ... รายละเอียด...>>
jQuery Slider