กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" รณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ตามเส้นทางเลียบคลองเปรมประชากร ซึ่งระหว่างทางนายกรัฐมนตรี และคณะได้ตรวจเยี่ยมจิตอาสาที่ปฏิบัติงานและชมกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศก... รายละเอียด...>>
พิธีเฉลิมฉลองวันดินโลก ภาคพระพุทธศาสนา
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.18 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเฉลิมฉลองวันดินโลก ภาคพระพุทธศาสนา และทรงประทานพระโอวาทให้กับเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติที่เฝ้ารับเสด็จ และได้ประทานอนุญาตให้ผู้บริหารและคณะกร... รายละเอียด...>>
5 ธันวาคม วันดินโลก ประจำปี 2561 (World soil day 2018) "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืน"
วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดน่าน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม วันดินโลก ประจำปี 2561 (World soil day 2018) "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด... รายละเอียด...>>
งานวันดินโลก ปี 2561 World Soil Day 2018 อุดรธานี
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2561 World Soil Day 2018 ในหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เเละ การฝึกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2562" โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง... รายละเอียด...>>
งานวันดินโลก ปี 2561 World Soil Day 2018 หนองคาย
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2561 World Soil Day 2018 ในหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ ในการน้อมนำศาสตร์ พระราชาสู่ความยั่งยืน กิจกรรมในงานเริ่มจากการสดุดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธ... รายละเอียด...>>
Bike UnAiRak : อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า และพระราชทาน พระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อ... รายละเอียด...>>
กิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก"
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ผ่านตามเส้นทางประวัติศาสตร์ คูคลองที่สำคัญ จากพระลานพระราชวังดุสิต ถึงสวนสุขภาพ คลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ... รายละเอียด...>>
พิธีเปิด "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยบินแห่งภูมิภาคเอเชีย"
พิธีเปิด "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยบินแห่งภูมิภาคเอเชีย"

GRAND OPENING "CESRA"
( Center of Excellence for Soil Research in Asia )

ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ... รายละเอียด...>>
เตรียมความพร้อม วันดินโลก 2561 Word Soil Day 2018 โคกหนองนาโมเดล อุดรธานี
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:30 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ทั้งให้การแนะนำ ขั้นตอน การดำเนินการ การจัดงานวันดินโลก Word Soil Day 2561 เพื่อต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธรที่จะเดินทางมาเปิดงานวันดินโลก ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โคกหนองนาโมเดล ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติคริสตจักรนาเรียง ตำบลตาดทอง อำ... รายละเอียด...>>
ติดตามความคืบหน้าโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการ

“เกษตรวิชญา” ปราชญ์แห่งการเกษตร มีพื้นที่จำนวน 1,350 ไร่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บ... รายละเอียด...>>
jQuery Slider