พด. ปลูก เพาะ รักษ์ ดิน ถวายเป็นพระราชกุศล ส.ธ.
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “ปลูก เพาะ รักษ์ ดิน” และการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567 และเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยมี นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการกองวิจั... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมพระชนมพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 3 โดยมีพลโท เอี่ยม น้ำจันทร์ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฯ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน... รายละเอียด...>>
ส.ธ. ติดตามงานทหารพันธุ์ดี พล.ร.3 ค่ายพระยาสุนทร อุดร
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ... รายละเอียด...>>
ส.ธ. ติดตามพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ นครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ด... รายละเอียด...>>
ส.ธ. ติดตามงานทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร นครศรีธรรมราช
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.35 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท... รายละเอียด...>>
ส.ธ. ทรงติดตามโครงการห้วยองคตฯ กาญจนบุรี
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.08 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพ... รายละเอียด...>>
พด. เฝ้าฯ รับเสด็จ ส.ธ. พัฒนารอบวัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี
วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

           ในการนี้ นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาท... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. หารือพัฒนาพื้นที่เป็นสนามบิน พะเยา
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  ร่วมคณะ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 2/2567 จ.พะเยา ระหว่างวันที่ ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมแผนกำจัดผักตบ ปี 67 ยกคุณภาพชีวิตยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และนางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมติดตามผลการกำจัดผักตบชวาปี 2566 และหารือแผนการกำจัดผักตบชวาปี 2567 โดยมีผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามงานโครงการตำรวจพันธุ์ดี จ.น่าน
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำรวจพันธุ์ดี พื้นที่สถานีตำรวจภูธรภูเพียง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมี นางฉัตรนภา พรมลอองวัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ผู้อำนวยกลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และข้าราชการ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน และพันตำรวจโทบุญมาก กันบุญ สารวัตรป้องกันปราบปราม พร้อมด้วยข้าราชก... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมเปิดสัมมนา IGNITE THAILAND สู่สินค้าอาหารโลก
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม นายอนุวัชร โพธินาม และ ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND “จุดประกายเกษตรไทย สู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลก” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เป็นประธาน นายไชย... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมตรวจสอบและพิจารณาความผิดในเขตปฏิรูปที่ดิน
วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อม... รายละเอียด...>>
พิธี ส.ป.ก. MOU ธ.ก.ส. เพิ่มหลักประกันสร้างรายได้เกษตร
วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เรื่อง การให้ผู้ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของผู้... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมเตรียมจัดมหกรรมสินค้าเกษตร ปี 67 ลานคนเมือง กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวภัทรากรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมครั้งนี้เพื... รายละเอียด...>>
พด. ประชุมคณะทำงาน ITA (2/67)
วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจาร... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. แก้ไขเกษตรประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ นายธนัชกฤต กลิ่นหวล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ ร่วมคณะร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะชาวประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย และพื... รายละเอียด...>>
พัฒนาที่ดินประจวบ รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีประจวบคีรีขันธ์ นายธนัชกฤต กลิ่นหวล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหินเทิน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรี... รายละเอียด...>>
ประชุม คกก. เกษตรวิชญา 1/67
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และเลขาธิการองคมนตรี ที่ปรึกษาโครงการเกษตรวิชญา โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญาผู้แทนโครง... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมทำบุญตักบาตร งานบรรพชาอุปสมบทหมู่ กษ.132 ปี
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.00 น. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภายใต้กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี พร้อมด้วย นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. เตรียมพัฒนา MOAC One Map Platform
วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางภาคการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC One Map Platform) ร่วมกับนายศิริพงศ์ ศิริสุภัสสร ที่ปรึกษาคณะทำงานบูรณาการมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ MOAC One Map และคณะ โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนักส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีดิจิทัล กษ.
วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม (DCIO) ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในฐานะ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MCIO) พร้อมด้วยนางดวงดอม กำเน... รายละเอียด...>>
พด. หารือ กสก. MOU ใช้ข้อมูลและ IT
วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับดร.สุรางค์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนักส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยว... รายละเอียด...>>
พด. รับนโยบาย กษ. น้ำหมัก ปลาหมอสีคางดำ เพื่อเกษตรลุ่มน้ำ
กรมพัฒนาที่ดิน รณรงค์ทำน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูงจากปลาหมอสีคางดำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตร บูรณาการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอสีคางดำ ปกป้องสัตว์น้ำเศรษฐกิจพื้นถิ่น และรักษาระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่นยืน

           นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำที่ส่ง... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมสัมมนา กษ. 132 ปี ยกมาตรฐานเกษตรสู่เวทีโลก
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม และ ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาภาคเกษตรไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ บอลรูม คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย นายประยูร อินสกุล ปลัดกร... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมงาน กษ. ครบ 132 ปี เกษตรไทยยกระดับสู่เวทีโลก
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 06.45 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สักการะสิ่งศักดิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี ร่วมกับคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน นำโดย นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กษ. ครบรอบ 132 ปี
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 06.45 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม และ ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้บริหารสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี โดยมี โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายอนุชา นาคาศัย และ นายไชยา พ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ กษ. ครบรอบ 132 ปี
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 77 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมพิธีบวชนาคบรรพชาอุปสมบทหมู่ กษ. 132 ปี
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีปลงผมนาคและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชนาคและเทศน์สอนนาค จำนวน 77 รูป ในการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายอนุชา นาคาศัย ร... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุม คกก.สมาคมดินโลก 1/67
วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะอุปนายก ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธาน และคณะกรรมการสมาคมดินโลก เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบการจดทะเบียนคณะกรรมการสมาคมดินโลกชุดใหม่ ข้อบั... รายละเอียด...>>
รธพ. ให้สัมภาษณ์บทบาทของ พด. ต่อ Thai Rice NAMA
วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในประเด็นการประเมินบทบาทของกรมพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (โครงการ Thai Rice NAMA) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถอดบทเรียนจาก... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุม คกก.ป้องกันแก้ไข PM2.5 เกษตร
วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภาคการเกษตร โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุมการบรรพชาอุปสมบทหมู่ กษ. ครบ 132 ปี 2/67
วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายพร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 132 ปี ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ในที่ประชุมครั้งนี้เพื่อทราบจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ กำหนดการพิธีบรรพช... รายละเอียด...>>
พด. ประชุม Implementation of LDN 1/67
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน (Implementation) ด้วยแนวคิดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงานจากส่วนกลาง/ภูมิภาค สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุม คกก.รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 1/67
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุมวิชาการ ติดตามประเมินผลหญ้าแฝก
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยนายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และนางสาวกมลาภา วัฒนประพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายวิกรม คัยนั... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุม คกก. มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จ. ปี 66
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยนายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ร่วมประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี 2566 ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ณ อาคารอเนกประสงค์ มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานการประชุมฯ รับฟังการบรร... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุมแนวทางตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมแนวทางการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการและคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมยินดี สศก. ครบรอบ 45 ปี
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2567 พร้อมร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ... รายละเอียด...>>
หนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ปรับปรุงดิน ลด PM 2.5
มลภาวะทางอากาศเป็นปัญหาที่สำคัญกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลให้เพิ่มปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 จึงอยากเชิญชวนเกษตรกรจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาทำปุ๋ยหมัก นำประโยชน์จากพื้นที่มาใช้ปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุน และลดปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอีกแนวทางหนึ่ง นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบด... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. หารือ GIZ แลกเปลี่ยนนโยบาย ยกระดับเกษตร
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมคณะ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับนายฮานส์ อูลริช ซูดเบค อุปทูตและหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจของสถานทูตเยอรมันประจำกรุงเทพฯ และนายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ) โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.บุรินทร์ ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมพัฒนารณรงค์ใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ในฐานะรองประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระร... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมผู้แทนกระทรวง รับเรื่องปัญหาของประชาชนพะเยา
วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ในการรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการรับเรื่องร้องเรียนฯ และมีตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกกระทรวง เข... รายละเอียด...>>
พด. รับ กษ. ชมข้าวอินทรีย์ งานจักรสาน สร้างเงินเสริม พะเยา
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีด้านวิชาการ ให้การต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จากนั้นเยี่ยมชมโรงสีข้าวบ้านบัว ผลิตภัณฑ์จักรสานเข่งและสุ่มไก่ การแปรรูปข้าวอินทรีย์ของชุมชนบ้านบัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ พะเยา
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการในสังกัดฯ โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดพะเยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นในโอกาสที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย... รายละเอียด...>>
กษ. เยือนศูนย์ฝึก พด.พะเยา หนุนเกษตรอินทรีย์ PGS
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ดินตำบลบ้านตุ่น อำ... รายละเอียด...>>
พด. หารือ สถาบันจุฬาภรณ์ พัฒนาผลิตพืชสมุนไพรทางแพทย์
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยี... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามนายกฯ แก้ไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวชนิษฎา พันธุ์เมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นายนิลภัทร คงพ่วง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร ผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมกับคณะรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ตรวจราชการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลง... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมติดตามเร่งรัดใช้จ่ายงบ กษ. ไปตามแผน
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายยศ สุคนธมาน ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน นางสาวจาริณี กรรขำ ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ กองคลัง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมยินดี ครบรอบ 18 ปี กข.
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ นางจินตนา แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ พร้อมด้วยนางสาวมิรันตี ฐิติโชติรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมการข้าว เพื่อนำไปสมทบทุนให้แก่มูลนิธิต่างๆ โดยมีนายชิษณุชา บุ... รายละเอียด...>>
พด. รณรงค์เปลี่ยนซัง-เศษพืซเป็นปุ๋ยหมัก ลดควัน-PM 2.5
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “โครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพดและเศษพืช เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และลดปัญหาหมอกควัน และ PM 2.5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บ้านต่อเรือ หมู่ที่ 2 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่ารา... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมหารือแก้ไขแนวเขตที่ดิน อช.เขาใหญ่ นครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ กรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหารือปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณ... รายละเอียด...>>
พด. บูรณาการติวเกษตรน่าน จัดการที่ดิน-ป่า คทช. TH ยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนความรู้ด้านการเกษตรและป่าไม้ในพื้นที่ คทช. ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก AFoCo โดยมีนายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจ... รายละเอียด...>>
ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 สร้างผู้นำด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมยินดี ตส. ครบรอบ 72 ปี
วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 72 ปี โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อนำไปสมทบทุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ และดำเนินการเพื่อสังคม โดยมี นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมเตรียมการตรวจราชการ นายก-คณะบริหาร กษ.
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 2 ท่าน และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เพื่อทราบทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังห... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม กษ. รับฟัง ֧“เกษตรเพื่ออนาคต Agri for Future”
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางนิสา มีแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “เกษตรเพื่ออนาคต Agri for Future” โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมเปิดงานสัมมนา ตส. ครบ 72 ปี
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนสหกรณ์เข้มแข็ง” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เป็นประธาน นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นพัฒน... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุม คกก.กำกับประเมินผลส่วนราชการ กษ.
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/ 2567 โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรแ... รายละเอียด...>>
พด. พัฒนาเขต 5 ตำบลต้นแบบหนองตอกแป้น กาฬสินธุ์
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เพื่อฝึกวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่ตำบลต้นแบบของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือ“เข็มทิศสร้างสุข” และ “Smart A4” ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแก้ปัญห... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุม คปก. มุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อเกษตรกร
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เข้าร่วม ซึ่... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุมนโยบายและแนวงานราชการ งบปี 67 กป.
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมประมง” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุ... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุม สป.กษ. เปิดตรวจสอบ Zoning by Agri-Map
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM ณ ห้องประชุม 1213 สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ด... รายละเอียด...>>
รมว.กษ. มอบนโยบายงานประชาสัมพันธ์ กษ.
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ในฐานะรองโฆษกกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวอุบลวรรณ ตันตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 2/25657 โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรมหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด... รายละเอียด...>>
พด. เยี่ยมเกษตรชลบุรี ผู้สำเร็จผลมันสำปะหลัง
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร 2 ราย ได้แก่ นายคมกริช ศรีวิชัยมูล และนางสาวพิศมัย คำสา ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จในการปลูกมันสำปะหลัง ณ ม. 3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ รองอธิบดีฯ ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกร โดยได้สร้างการรับรู้ด้านการพั... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุมการบรรพชาอุปสมบทหมู่ กษ. ครบ 132 ปี
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 132 ปี โดยมีนายประยูร อินสกุล เป็นประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ และผ่าน... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมประชุมจัดงานวันสถาปนา กษ. ครบ 132 ปี 1/67
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 132 ปี โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในกำกับร่วมเป็นคณะกรรมการ การประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาการกำหนดกิจกรรมแล... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมหารือแก้ดินเสื่อมโทรมในมาเลเซีย ณ ศูนย์มาบเอื้อง ชลบุรี
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ร่วมประชุมหารือการแก้ปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรมในประเทศมาเลเซีย โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้แทนจากสมาคมดินโลก และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

  &... รายละเอียด...>>
พด. ร่วม 49 ปี ส.ป.ก. พลิกโฉม เพิ่มมูลค่า มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 49 ปี ในธีมงาน Fast Forward to the Future 49 ปี ส.ป.ก. พลิกโฉม เพิ่มมูลค่า มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายไชยา พรหมา และ นายอนุชา นา... รายละเอียด...>>
พด. เตรียมฉลอง 10 ปี วันดินโลก 67 (World Soil Day 2024)
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจ... รายละเอียด...>>
พด. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ PGS ปลอดภัย มั่นคงด้านอาหาร
กรมพัฒนาที่ดิน บูรณาการหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ทุกมิติ มุ่งสู่เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ 2 ล้านไร่ เพิ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 250,000 ราย โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อม เป็นผู้นำต้นแบบในการดำเนินการเพื่อให้มีอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ของภูมิภาคอาเซียนบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2570” นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดี... รายละเอียด...>>
พด. ประชุมติดตามงานเกษตรวิชญา เชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามงานและเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของการประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ที่จะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการฯ และเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งมีการเร่งรัดติดตามงานของสำนักงานพัฒ... รายละเอียด...>>
อธพ. ตรวจการจัดงานวันดินโลกปี 67 เชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 นายนิลภัทร คงพ่วง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร ผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานที่การจัดงานว... รายละเอียด...>>
พด. ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาดินอย่างยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ไปยังห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ โดยมี ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม นายอนุวัชร โพธินาม และ ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คณะผู้บริ... รายละเอียด...>>
พด. ประชุมฝ่ายเลขาทำคู่มือจัดการดินและพัฒนาที่ดิน
วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดการดินและการพัฒนาที่ดินสำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร เป็นประธานการประชุม ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในคู่มือฯ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น โดยมี นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เป็นประธานคณะทำงานฯ พร้อ... รายละเอียด...>>
พด. ซ้อมดับเพลิงหนีไฟ ป้องกัน ระงับเหตุอัคคีภัยถูกวิธี
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ” รุ่นที่ 2 ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการของกรมพัฒนาที่ดินผู้เข้ารับการอบรมรู้จักวิธีการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยอย่างถูกต้อง ถูกวิธี เป็นการลดความสูญเสียชีวิ... รายละเอียด...>>
พด. ปรับน้ำปรุงดิน ด้วยชีวภาพดินแก่ชุมชน วัน ขรก. 67
วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธาน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 นำทีมข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนางนิสา มีแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช พร้อมด้วยข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาการการจัดการดิน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันราดสารบำบัด... รายละเอียด...>>
พด. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผลิตสื่อนำเสนอเพิ่มประสิทธิภาพงาน
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีนางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายจากส่วนภูมิภาค เข้าร่วมฝึกอบรม จำ... รายละเอียด...>>
พด. พัฒนาที่ดินนครปฐมชี้แนะแลกเปลี่ยนต่อยอดงานให้ยั่งยืน
วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดยรองอธิบดีได้ให้ข้อชี้แนะในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกรมพัฒน... รายละเอียด...>>
พด. ประชุมกำหนดแผนงาน CESRA บริหารจัดการดินยั่งยืน
วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการศูนย์ CESRA เป็นประธานการประชุม “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ครั้งที่ 1/2567” โดยมีนายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า... รายละเอียด...>>
รธพ. ติดตามและมอบแนวงาน สพข. 1
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และหน่วยงานในสังกัด โดยรองอธิบดีได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยให้ยึดหลัก Speedy -รวดเร็ว/เชิงรุก, Integration -บูรณากา... รายละเอียด...>>
ติวเข้ม ขรก. ยุคใหม่ พด. พัฒนาที่ดินอัจฉริยะ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้าราชการพัฒนาที่ดินรุ่นใหม่เพื่อรองรับองค์กรอัจฉริยะ” รุ่นที่ 2 โดยมีนางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมฝึกอบรม 56 คน ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มีนา... รายละเอียด...>>
พด. เยี่ยมสวนทุเรียน ปลูกด้วยเทคนิคพึ่งพาธรรมชาติ
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่สวนทุเรียนในอำเภอแกลง และอำเภอเมืองจังหวัดระยอง เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของเกษตรกรในการปลูกทุเรียนด้วยเทคนิคแบบพึ่งพาธรรมชาติ โดยมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีตามความต้องการพืชอย่างเหมาะสม และการดูแล... รายละเอียด...>>
พด. ติวใช้ ORP, MicroBiometer วัดคุณภาพดินพัฒนาที่เกษตร
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เครื่องมือ ORP และ MicroBiometer” โดยมีนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กร... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามเกษตรอินทรีย์-ทฤษฎีใหม่ นครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวนบุญประสิทธิ์ เกษตรเพื่อสุขภาพ โดยมีผู้นำส่วนท้องถิ่น เกษตรกร และหมอดินอาสาในพื้นที่ให้การต้อนรับ ... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามบริหารจัดการดิน-น้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยมีนายวิศิษฐ์ งามสม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สพข. และสพด. ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1213 สำนักรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน เ... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามจัดการดิน-น้ำ ป้องกันดินชะล้างพังทลาย
วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม และการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีนายวิศิษฐ์ งามสม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน และกองนโยบา... รายละเอียด...>>
รธพ. ประชุมติดตามและมอบแนวงาน กทช. ให้มีประสิทธิภาพ
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประชุมติดตามการดำเนินงานกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.) กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ และการจัดการอินทรีย์วัตถุ โดยมีนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นางนวลจ... รายละเอียด...>>
พด. เยี่ยมแปลงหมอดินเกษตรต้นแบบผลิตองุ่น ตาก
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงองุ่น ของพันโท ธวัต แสงสุวรรณ หมอดินอาสาจังหวัดตาก ณ บ้านหนองตาเรือ ตำบลวังหิ... รายละเอียด...>>
พด. ติดตามการแก้ดินชะล้างพังทลายในที่เกษตร ลำปาง
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่สามขา ลุ้มน้ำสาขาน้ำแม่จาง และลุ่มน้ำหลักแม่น้ำวัง ณ ตำบลดอนไฟ อำเภอ... รายละเอียด...>>
พด. เยี่ยมเกษตรท้องถิ่น มอบแนวพัฒนาที่ดิน น่าน
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย แปลงเกษตรกรนำร่อง “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นโดยการฟื้นฟูป่าไม้และจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน” ของนางเจนจิรา คำนาน แปลงเกษตรกรภูมิปัญญาท้อ... รายละเอียด...>>
พด. ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน กนผ.
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (กนผ.) โดยมีนายชาคริต อินนะระ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กนผ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กนผ. อาคาร 2 ชั้น 6 กรมพัฒนาที่ดิน เ... รายละเอียด...>>
พด. เยี่ยมกลุ่ม PGS หมอดิน ต.นางแล เชียงราย
วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เยี่ยมกลุ่ม PGS เกษตรอินทรีย์หมอดินตำบล นางยุวดี เชื้อเมืองพาน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ทำปุ๋ยหมักโดยใช้ขี้เลื่อยและมูลวัวย่อยสลายด้วยสารเร่งซุปเปอร์พด.1 ทำน้ำหมักชีวภาพโดยสารเร่งซุปเปอร์พด.2 ใช้พด.3 ขยายเชื้อบนปุ๋ยหมักผสมดินปลูกผัก ใช้ระบบน้ำภูเขา ปลูกลิ้นจี่และโกโก้ ใช้ปอเทืองเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจน ปลูกหญ้าแฝกป้อ... รายละเอียด...>>
พด. พัฒนาเขต 2 เกษตรระยอง Zoning เหมาะสม
วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรของหมอดินอาสา มานัส โพธิ์แก้ว ณ สวนยายดา เจ๊บุญชื่น ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยเป็นสวนที่ปลูกผลไม้แบบผสมผสาน เช่น ทุเรียน มังคุด สละ ฯลฯ อีกทั้งยังเ... รายละเอียด...>>
รธพ. ตรวจ กสด. มอบนโยบายดันงานสำรวจดินยุคดิจิทัล พด.
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานของกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กสด.) พร้อมติดตามการดำเนินงานในภาพรวม โดยมี นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ให้การต้อนรับและเข้าร่ว... รายละเอียด...>>
พด. หารือแนวศึกษาพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรทางแพทย์
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ โดยมีนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ... รายละเอียด...>>
โฆษก พด. ขานรับ กษ.เน้นบูรณาประชาสัมพันธ์ กษ.
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีด้านวิชาการ ในฐานะโฆษกกรมพัฒนาที่ดิน และที่ปรึกษาคณะทำงานทีมโฆษกกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ และ ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีด้านบริหาร ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทีมโฆษกกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เป็นปร... รายละเอียด...>>
พด. เปิดเวทีถอดบทเรียนเกษตรตำบลต้นแบบ ชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดเวทีการถอดบทเรียนกลุ่มเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่ตำบลต้นแบบนำร่องของกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้เครื่องมือ “เข็มทิศสร้างสุข” และ Smart A4 ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ระดับตำบลแบบองค์รวม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ร่วมเป็นวิทยากร นายเชฏฐรุจ จันทร์แป... รายละเอียด...>>
DCIO พด. เดินหน้าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกร
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม (Department Chief Information Officer :DCIO) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนักส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญ สพข. 1-12 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน แล... รายละเอียด...>>
สพด.สุรินทร์ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินน้ำที่ลุ่ม-ดอน งบปี 67
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามควบคุมการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน ปีงบประมาณ 2567 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำหนองใหญ่-ห้วยภู วงรอบที่ สร.3(2556) แบบแปลงเลขที่ สพข. 3 สร.4/2567 พื้นที่ดำเนินการ 113 ไร่ สถานที่ดำเนินการ บ้านกล้วย หมู่ 4 ตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ ดังนี้

 &... รายละเอียด...>>
สพด.นครราชสีมา ตรวจปริมาณน้ำนมโค-โคนม นครราชสีมา
วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคและปริมาณโคนม จังหวัดนครราชสีมา ณ บ้านจันทึกใหม่ บ้านท่าหีบ บ้านหนองกระทุ่ม บ้านป่าไผ่ บ้านซับม่วง บ้านบ่อน้ำทิพย์ บ้านบ้านไร่ บ้านพรหมประดิษฐ์ บ้านสอยดาว และบ้านซับมะละกอ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้... รายละเอียด...>>
jQuery Slider