พด. ประชุม ผชช. นานาชาติขยายผลหมอดิน อนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง
วันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาที่ดิน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ The 2nd expert workshop on the implementation of soil doctors program in the region ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมโครงการหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค... รายละเอียด...>>
รธพ. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 1/65
วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวภัทราภรณ์​ โสเจยยะ รองอธิบดี​กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570 และร่างแผนพัฒนากาแฟแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2574 รวมทั้งการขยาย... รายละเอียด...>>
พด. จัดประชุม CESRA Forum ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 กรมพัฒนาที่ดิน จัดการประชุม CESRA Forum ครั้งที่ 1 โดยมี นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์ CESRA กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมประจำปีขององค์กรสมาชิกจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ของศูนย์ CESRA จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพฯ ... รายละเอียด...>>
รธพ. ตรวจราชการ พื้นที่นครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:00 น. นางสาวภัทราภรณ์​ โสเจยยะ รองอธิบดี​กรมพัฒนาที่ดิน​ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายคำนึง​ แสงขำ​ ผู้อำนวยการ​สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิทรรศการ​หน่วยงานร่วม​สนอง​พระราชดำริ​ฯ ในการประชุมวิชาการและ... รายละเอียด...>>
พด. เข้ารับรางวัล “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า” ปี 65
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับรางวัล “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า” จากคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมี 74 หน่วยงาน จาก 12 กระทรวง เข... รายละเอียด...>>
พัฒนากลุ่มเกษตรกร ด้วย PGS
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ นายบุญมั่น ฉัตรเท ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน นายจอมพล กฤษณสุวรรณ และนายดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ... รายละเอียด...>>
ขับเคลื่อนปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ จัดอนุรักษ์ดินน้ำ และแนวทาง สพข. 9
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 โดยมีนายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 , 7,... รายละเอียด...>>
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบ ปี 66
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 และมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2565 โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) พร้อมด้วยดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒน... รายละเอียด...>>
พด. เสนอผล ทำเป้าหมายและตัวชี้วัด LDN จัดการดินเสื่อมโทรม ปี 65
วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาที่ดิน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) เพื่อกำหนดมาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–22 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีนางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธา... รายละเอียด...>>
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - Kanazawa University ญี่ปุ่น
วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00-15.30 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และคณะอาจารย์จาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เพื่อศึกษาดูงานและเรียนรู้ทรัพยากรดิน การสำรวจ การจำแนกดิน สภาพปัญหาและการจัดการดินของประเทศไทย โดยมีนางสาวกรรณิการ์ หอมยามเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มวินิจฉัยคุณภาพดินและกำลังผลิตของดิน นางสาวบำรุง ทรัพ... รายละเอียด...>>
jQuery Slider