รธพ. รับเสด็จฯ ส.ธ. ติดตามพัฒนาหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ จ.นราธิวาส
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน ณ ศูนย์... รายละเอียด...>>
พด. ร่วมงานส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าประมงคุณภาพ Fisherman Shop Festival
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าประมงคุณภาพ Fisherman Shop Festival โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการคัดสรรร้านค้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศมาร่วมออกบูธมากกว่า 30 ร้านค้า โดยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงซึ่งเป็นของดีของเด็ดประจำถิ่นในแต่ละภูมิภา... รายละเอียด...>>
ขอเชิญร่วมงาน AGRIFUTURE Conference & Exhibition 2023
ผนึกพลังภูมิปัญญาเกษตรกรรม ไทย-เยอรมนี สู่อนาคต ยกระดับศักยภาพการเกษตรเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ด้าน AGRI-Business การเจรจาธุรกิจ การแสดงสินค้า การศึกษาดูงานนวัตกรรมด้านการเกษตร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดเตรียมการรองรับความท้าทายในอนาคตด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
รายล... รายละเอียด...>>
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 66 สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้มีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำฯ คนใหม่แทนนายกอนุรักษ์ดินและน้ำ... รายละเอียด...>>
ขอเชิญร่วมงาน พด. ครบรอบ 60 ปี “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี “กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พบกับกิจกรรมมากมาย 🛍️การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารของดี 5 ภาค 🧑🏻‍🎨 ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะจากเม็ดดิน 👨🏻‍🌾 พบหมอดินให้เรื่องดินทำการเก... รายละเอียด...>>
พด. Kick off วันดินโลก ปี 2566 “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน ข้าราชการและหมอดินอาสาดีเด่น นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ใ... รายละเอียด...>>
พด. ครบรอบ 60 ปี ชู “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันสถาปนากรมครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคลดีเด่นและหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เยี่ยมชมนิทรรศการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน และพบปะเกษตรกรและหมอดินอาสาที่มาร่วมจัดแสดงผลผลิตทางการ... รายละเอียด...>>
พด. ชูค่านิยม “ทีมดี ดินดี”สร้างทีมทำงานเชิงรุก ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรม Kickoff ค่านิยมองค์กร “TEAM For Soils ทีมดี ดินดี” มุ่งสร้างทีมทำงานเชิงรุก คล่องแคล่ว เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ “องค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม” ในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

           นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “องค์การอ... รายละเอียด...>>
จัดใหญ่ พด. ครบรอบ 60 ปี “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า... “วันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งในปีนี้กำหนดครบรอบ 60 ปี จะมีการจัดงานภายใต้หัวข้อ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานิข้าราชการและหมอดินอาสาดีเด่น นิทรรศการบริการความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน นิทรรศการวันดินโลก ปี 2566 นิทรรศการเปิดบ้าน ... รายละเอียด...>>
📣😄ขอเชิญพี่น้องชาว พด. มาร่วมผนึกกำลัง ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Core Value)
ขอเชิญพี่น้องชาว พด. มาร่วมผนึกกำลัง ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Core Value) เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายในการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ค่านิยมองค์กร “TEAM for Soils ทีมดี ดินดี”

💚T-Teamwork : สร้างทีม
💙-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
&#... รายละเอียด...>>
jQuery Slider