เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายฆนนาท
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


           ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมพิธีเปิดงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และกรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกร-หมอดินอาสาเข้าร่วม ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video conference application zoom และ Facebook live กรมพัฒนาที่ดิน ไปยัง 76 จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ

           กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันหมอดินอาสา ซึ่งในปี 2566 นี้กิจกรรมภายในงานมีการนําเสนอความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อาทิ แอปพลิเคชัน รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย (TSFM) การลดก๊าซเรือนกระจกโดยกรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้าเด่นของหมอดินอาสาในพื้นที่ และการบรรยายพิเศษจากหมอดินอาสาที่ปรับเปลี่ยนจากผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการ การซื้อขายสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมรายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป