ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ แผนที่เดินทาง ส่งข้อความทาง E-mail

แผนที่ ติดต่อ สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
อาคารตัวยู ตึก 3 ชั้น ปีกขวา ชั้น 2
     2003/61 สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02 562 5100 ต่อ 1207

พิกัด 13.837931, 100.572911 ที่อยู่: +13° 50' 16.55", +100° 34' 22.48"