งานกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ ทั้งหมด

ผลการค้นหา : ทั้งหมด เรียงตามเลขที่ล่าสุด
จำนวน : 9 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
25570002: การขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้(258)
25570001: วิธีการขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกรมพัฒนาที่ดิน ควรทำอย่างไร(375)
040525570001: แผนการดำเนินงานกลุ่มช่วยฯ(198) 1/1/2557
040425570004: ใบคำร้องแจ้งซ่อมอาคารและสถานที่(196) 1/1/2557
040425570003: แบบฟอร์มการขออนุญาติเข้ามาปฏิบัติงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน(194) 1/1/2557
040425570002: แบบฟอร์มการขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกกรมพัฒนาที่ดิน(221) 1/1/2557
040425570001: แบบการขอเปลี่ยนตรวจเวรรักษาการณ์(232) 1/1/2557
040525560001: แผนการดำเนินงาน งานกฐินพระราชทาน(259) 1/1/2556
040225550001: คู่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่ และระบบรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขานุการกรม ฯ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๔(501) 1/8/2554
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1