งานกลุ่มสารบรรณ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มสารบรรณ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทเอกสารสารบรรณ : งานสารบรรณ
จำนวน : 22 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
020425550022: หนังสือรับรอง(338) 1/1/2555
020425550021: หนังสือภายนอก ๕(358) 1/1/2555
020425550020: หนังสือภายนอก ๔(287) 1/1/2555
020425550019: หนังสือภายนอก ๓(294) 1/1/2555
020425550018: หนังสือภายนอก ๒(289) 1/1/2555
020425550017: หนังสือภายนอก ๑(289) 1/1/2555
020425550016: หนังสือประทับตรา(250) 1/1/2555
020425550015: สำเนาบันทึกข้อความ(350) 1/1/2555
020425550014: สำเนาคู่ฉบับหนังสือภายนอก(304) 1/1/2555
020425550013: รายงานการประชุม(338) 1/1/2555
020425550012: บันทึกข้อความ ๒(469) 1/1/2555
020425550011: บันทึกข้อความ ๑(372) 1/1/2555
020425550010: ตัวอย่างหนังสือรับรอง(210) 1/1/2555
020425550009: ตัวอย่างหนังสือภายนอก(239) 1/1/2555
020425550008: ตัวอย่างหนังสือประทับตรา(210) 1/1/2555
020425550007: ตัวอย่างรายงานการประชุม(1408) 1/1/2555
020425550006: ตัวอย่างบันทึกข้อความ(350) 1/1/2555
020425550005: ตัวอย่างคำสั่ง(227) 1/1/2555
020425550004: คำสั่ง ๔(233) 1/1/2555
020425550003: คำสั่ง ๓(217) 1/1/2555
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2 >>