งานกลุ่มสารบรรณ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มสารบรรณ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทเอกสารสารบรรณ : งานสารบรรณ
จำนวน : 22 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
020425550022: หนังสือรับรอง(475) 1/1/2555
020425550021: หนังสือภายนอก ๕(544) 1/1/2555
020425550020: หนังสือภายนอก ๔(423) 1/1/2555
020425550019: หนังสือภายนอก ๓(423) 1/1/2555
020425550018: หนังสือภายนอก ๒(416) 1/1/2555
020425550017: หนังสือภายนอก ๑(434) 1/1/2555
020425550016: หนังสือประทับตรา(384) 1/1/2555
020425550015: สำเนาบันทึกข้อความ(512) 1/1/2555
020425550014: สำเนาคู่ฉบับหนังสือภายนอก(433) 1/1/2555
020425550013: รายงานการประชุม(451) 1/1/2555
020425550012: บันทึกข้อความ ๒(627) 1/1/2555
020425550011: บันทึกข้อความ ๑(534) 1/1/2555
020425550010: ตัวอย่างหนังสือรับรอง(331) 1/1/2555
020425550009: ตัวอย่างหนังสือภายนอก(332) 1/1/2555
020425550008: ตัวอย่างหนังสือประทับตรา(295) 1/1/2555
020425550007: ตัวอย่างรายงานการประชุม(1526) 1/1/2555
020425550006: ตัวอย่างบันทึกข้อความ(471) 1/1/2555
020425550005: ตัวอย่างคำสั่ง(309) 1/1/2555
020425550004: คำสั่ง ๔(320) 1/1/2555
020425550003: คำสั่ง ๓(301) 1/1/2555
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2 >>