งานกลุ่มสารบรรณ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มสารบรรณ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทเอกสารสารบรรณ : งานสารบรรณ
จำนวน : 22 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
020425550022: หนังสือรับรอง(321) 1/1/2555
020425550021: หนังสือภายนอก ๕(338) 1/1/2555
020425550020: หนังสือภายนอก ๔(270) 1/1/2555
020425550019: หนังสือภายนอก ๓(280) 1/1/2555
020425550018: หนังสือภายนอก ๒(276) 1/1/2555
020425550017: หนังสือภายนอก ๑(273) 1/1/2555
020425550016: หนังสือประทับตรา(240) 1/1/2555
020425550015: สำเนาบันทึกข้อความ(335) 1/1/2555
020425550014: สำเนาคู่ฉบับหนังสือภายนอก(285) 1/1/2555
020425550013: รายงานการประชุม(323) 1/1/2555
020425550012: บันทึกข้อความ ๒(445) 1/1/2555
020425550011: บันทึกข้อความ ๑(355) 1/1/2555
020425550010: ตัวอย่างหนังสือรับรอง(192) 1/1/2555
020425550009: ตัวอย่างหนังสือภายนอก(229) 1/1/2555
020425550008: ตัวอย่างหนังสือประทับตรา(203) 1/1/2555
020425550007: ตัวอย่างรายงานการประชุม(1395) 1/1/2555
020425550006: ตัวอย่างบันทึกข้อความ(327) 1/1/2555
020425550005: ตัวอย่างคำสั่ง(214) 1/1/2555
020425550004: คำสั่ง ๔(223) 1/1/2555
020425550003: คำสั่ง ๓(208) 1/1/2555
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2 >>