งานกลุ่มสารบรรณ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มสารบรรณ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทคู่มือการทำงาน : งานสารบรรณ
จำนวน : 5 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
020225660001: ผังกระบวนการงานสารบรรณ(343) : รายละเอียด27/4/2566
020225570002: สรุปขั้นตอนการทำลายเอกสารที่พ้นระยะการใช้งานของส่วนราชการ(1107) 1/1/2557
020225570001: การทำลาย(609) 1/1/2557
020225550002: คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการงานสารบรรณ(3192) 1/1/2555
020225550001: คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๔(2312) 1/8/2554
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1