กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ปี 2566


วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์ฯเขาหินซ้อนฯ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

           วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานวันดินโลกปี 2566 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครบรอบ 44 ปี โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เยี่ยมชมบูธ และถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน

           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันดินโลกปี 2566 ภายใต้หัวข้อที่ FAO กำหนด คือ Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ฯเขาหินซ้อนฯ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมสนุกกับเกมส์ต่างๆ ภายในบูธ เกมส์ตอบคำถามและรับของที่ระลึก ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ เอกชน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป มางานนี้ได้ของที่ระลึกกลับบ้านพร้อมกับเตรียมตัวไปร่วมงานวันดินโลกปีนี้อีกด้วย #วันดินโลก #worldsoilday #soilandwaterasourceoflife #ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต #งานนี้ห้ามพลาด

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป