วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จ. สมุทรสงคราม

           วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จ. สมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และนำหมอดินอาสาตำบลบางขันแตก นายเสียง อินทร์ประเสริฐ ถวายรายงานการปรับปรุงดินในพื้นที่น้ำทะเลหนุนช่วงฤดูแล้ง โดยยกร่องและใช้ปุ๋ยหมัก ดินเลนพูนโคน ให้รากพืชดูดอาหารระดับผิวดิน ซึ่งได้ผลดีมาก โดยเฉพาะส้มโอ

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป