วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562
บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

           วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงานกับกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายกรมพัฒนาที่ดินและกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักจัดงานครั้งนี้ โดยมี นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวดิน การสาธิตหน้าตัดดินจำลอง กิจกรรมสันทนาการ การแข่งขันตอบปัญหา การแจกของรางวัล พร้อมเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าชมงานฟรีตลอดทั้งวัน ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

           รายงาน :  สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป