วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันประกอบกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย อนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร ทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 56 รูป และอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป