วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

           วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาโครงสร้างของพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมให้ข้อมูล และเดินสำรวจบริเวณหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่วิกฤติ พบรอยแยกของถนนและการไหลของน้ำใต้ดิน โดยราษฎรในหมู่บ้านรับทราบปัญหาเสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่ม และพร้อมร่วมมือกับทางราชการในการแก้ไขปัญหา

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป