วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561
อาคารกิตติคุณ และลานหน้าศาลากลางจังหวัดตาก

           วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

           รายงาน : นายกฤษณะ หอมตลบ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นางสำราญ แสนศิลา , นายกฤษณะ หอมตลบ สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป