วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

           วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ได้รับเสียหายประมาณ ๑๒๖๖.๗๕ ไร่ เกษตรกร จำนวน ๑๒๖ ราย ใน ๔ ตำบล ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ให้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ได้มีการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องคือ สนับสนุนน้ำหมักสารเร่งพด.๒ สำหรับใช้หมักตอซังและเศษพืชทางการเกษตร และพด.๖ เพื่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร แจกจ่ายสารเร่งซุปเปอร์พด. ๑-๒-๓-๖ และ ๗ อย่างละ ๔๐๐ ชุด เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ๕๐๐ กิโลกรัม โดโลไมท์ ๑ ตัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน และมอบหมายเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหมอดินอาสาประจำตำบลและหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง ณ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป