วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

           วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๕ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่สัญจร จังหวัดพิจิตร โดยเมื่อมาถึงบึงสีไฟ นายกรัฐมนตรีและคณะ รับชมวีดีทัศน์กิจกรรม "รักพ่อไม่มีวันพอเพียง" ประชาชนชาวพิจิตร ร่วมร้องเพลง..เพราะเธอคือประเทศไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้อง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี กล่าวพบปะพี่น้องประชาชน พร้อมเยี่ยมชมบูธจังหวัดคุณธรรม ชมรมคนรักในหลวง ผู้สูงอายุและอื่นๆ โดยมีผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับ ณ บึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป