การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง ดวงใจของราษฏร์ ปราชญ์แห่งดิน


วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง ดวงใจของราษฏร์ ปราชญ์แห่งดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมชาวสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน และมี ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้บรรยายพิเศษ ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจริยภาพด้านดิน และสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801

           รายงาน : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป