การประชุมหารือการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั่วประเทศ


วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

           วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั่วประเทศ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญ คือ การกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป