รายงานผลการค้นหาโครงการ

ปรากฎผล 41 โครงการ

ประกอบด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ
0
41
0
0
0
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
  โครงการฟาร์มตัวอย่าง
41
โครงการ

สพข.1
3
สพข.2
0
สพข.3
1
สพข.4
5
สพข.5
7
สพข.6
1
สพข.7
0
สพข.8
0
สพข.9
0
สพข.10
1
สพข.11
0
สพข.12
23

•1 : โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน (5442) รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.1
   หนองระหารจีน ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง
•2 : โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สีบัวทอง (3204) รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.1
   สีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
•3 : โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านหนองลาด ม.๑ (4831) รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.1
   บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
•4 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านกระเจา (4322) รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.3
   บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
•5 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดอนม่วงพัฒนา (3247) รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
•6 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านยางน้อย (0)
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
•7 : โครงการฟาร์มตัวอย่างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าไม้ (0)
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านป่าไม้ หมู่ที่ ๑๔ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
•8 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ด้านการประมง บ้านโพนทา (2230) รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านโพนทา หมู่ที่ ๒ ต.กุดตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
•9 : โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านทางหลวง (1903) รายละเอียด
ประเภท โครงการฟาร์มตัวอย่าง
พระราชดำริ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
หน่วยงาน : สพข.4
   บ้านทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า 1 2 3 4 5 >>