วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ


           นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะกรมพัฒนาที่ดิน นำโดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้บริหาร ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ตามเส้นทางเลียบคลองเปรมประชากร ตรวจเยี่ยมจิตอาสาที่ปฏิบัติงาน ชมกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมพบปะประชาชน

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป