วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


           วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพศาล ดุลยพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 59 ปี และได้ร่วมทำบุญเพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป