บริเวณสวนหย่อมตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


           นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม กับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 29 รูป

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป