ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช"
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


           สำนักงานเลขานุการกรม โดย นางสาวมิรันตี ฐิติโชติรัตนา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน พร้อมด้วย นางสาวนุชศรา ชูพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ นางสาวกนกอร คงเหมือนเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดี กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 16 ปี 2 ตุลาคม 2561 พร้อมบริจาคสมทบทุน กองทุนสวัสดิการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป