วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร


           นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบ 66 ปี โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการดีเด่น และมีนายโอภาศ ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป