วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 7.05 น.
บริเวณหน้าสำนักงาน ส.ป.ก. ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร


           นายสุจินต์ นิลประดับเเก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 43 ปี “43 ปี ส.ป.ก. สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขานุการส.ป.ก.ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าสำนักงานส.ป.ก. ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

           รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป