วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


           วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม มอบดอกไม้แสดงความยินดี ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           รายงาน/ภาพ : นางสาวชนิษฎา กล้าหาญ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป