วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ อาคารกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ


           วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมงานแถลงข่าวงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0" ซึ่งจะจัดงานระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ประธานการแถลงข่าว ณ อาคารกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

           รายงาน/ภาพ : นางสาวชนิษฎา กล้าหาญ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป