ประชุมกำหนดงาน "ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน" (8) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ครั้งที่ 2/2562 โดยมี รองอ... การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 (11) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 โดยมี อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน... ร่วมยินดี สวก. ครบรอบ 16 ปี (10) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ติดตามรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติในงาน “... ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน (11) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ซึ่งเบื... ร่วมรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน จาก รมช.กษ. (2) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับฟัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่... ร่วมการประกวดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหน่วยงานระดับกอง/สำนัก (21) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประกวดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหน่วยงานระดับกอง/สำนัก จำนวน 26 หน่วยงานขอ... ร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (2) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่ ข้าราชการ แ... ร่วมพิธีประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย “กรมพัฒนาที่ดิน ใสสะอาด ไร้ถุงพลาสติก” (8) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่... ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ. ศ. 2551 ครั้งที่ 1/2562 (12) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ. ศ. 2551 ครั้งที่ 1/2562 ซ... ร่วมรับ พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (12) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมคณะกรมพัฒนาที่ดิน รับพระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี พ.ศ....