ร่วมอวยพรและรับพรอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 (7) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมอวยพรในวาระด... ลนก. ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (6) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน นำโดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้... พด.คึกคักร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" (13) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงานกับ กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายกรมพัฒนาที่ดินและกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักจัดงานครั้งนี้ โดยมี นายฆ... สลก. ร่วมประกอบกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 (21) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน... ร่วมรับพระราชทานขนมเค้ก จากสมเด็จพระเทพฯ (12) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่ นำส่งมอบขนมเค้กพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใ... ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" รณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” (4) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะกรมพัฒนาที่ดิน นำโดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้บริห... เตรียมพร้อมต้อนรับแขกเยือนงาน วันดินโลก ปี 2561 (8) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าตรวจเตรียมพร้อมในส่วนของการลงทะเบียนผู้ร่วมงานและต้อนรับแขก วีไอพี วันดินโลก ปี 2561... ลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมตรวจความพร้อมการจัดมหกรรมวันดินโลก (6) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ติดตาม นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพั... ร่วมประชุม ขับเคลื่อนแผนงานวันดินโลก ปี 2561 (5/61) (12) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ รักษาราชการเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานวันดิน...