เป็นสักขีพยาน พด. ร่วมมือ บจธ. ใช้แผนที่สนับสนุนงานพัฒนาประเทศ (16) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้แผนที่ และข้อมูลทางแผนที่ ระหว่าง ก... พด. MOU ทน. “การใช้แผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ และข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา” (22) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้แผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ และข้อมูลอุตุ... จัดจุดลงนามนามถวายพระพร ส.ธ. เฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา (85) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการจัดจุดลงนามนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเ... ปส. ห่วงใย พด. ดูแลฆ่าเชื้อป้องกัน COVID–19 (7) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ทำหน้าที่ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบั... สลก. ร่วมแรงร่วมใจ Big Cleanning ต้านเชื้อไวรัส COVID – 19 (175) สำนักงานเลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน (สลก.) จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleanning Day) ภายในพื้นที่สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อต้านภัยโรคต... สลก.พด. จัดทัพเฝ้าระวัง COVID-19 (85) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมประชุมหารือซักซ้อมมาตรการ... ลนก. ให้การต้อนรับ เยาวชน รร.พีระยา นาวิน สนับสนุนการเรียนรู้ด้านดิน (158) วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพีระ... ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 (155) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และร่วมอวยพร... สลก. ร่วมรับพระราชทาน ส.ค.ส. จาก จ.ภ. ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 63 (12) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรับพระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุท... สลก. ร่วมกิจกรรม กรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 (208) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประกอบกิจกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อความเป็นสิริมงคล ...