ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 (38) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และร่วมอวยพร... สลก. ร่วมรับพระราชทาน ส.ค.ส. จาก จ.ภ. ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 63 (3) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรับพระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุท... สลก. ร่วมกิจกรรม กรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 (69) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประกอบกิจกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อความเป็นสิริมงคล ... ร่วมพิธี กษ. ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 (48) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ก... เข้ารับมอบขนมเค้กพระราชทานจาก ส.ธ. เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 63 (68) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับมอบขนมเค้กพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็... วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (68) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มด... ร่วมงานแถลงข่าว “การขายยาง เพิ่มปริมาณการส่งออก” (49) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานแถลงข่าว “การขายยาง เพิ่มปริมาณการส่งออก” โดยมี นายจุรินทร์ ลัก... ร่วม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พด. ปี พ.ศ. 2562 (55) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วม ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดชลธารา... ลนก. ร่วมจิตอาสา กษ. พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา (106) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงานกิ... ร่วมประชุม งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 63(1/62) (68) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ...