พด. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (47) นายพีรวัฒน์ กุญจร ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีถ... ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (74) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมลงนามถวายพ... ลนก. ร่วมประชุมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 65 (49) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอา... ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (59) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ... ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์วันดินโลก ปี 65 (1/65) (37) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ในฐานะประธานคณะทำงานคณะทำงานประชาสัมพันธ์วันดินโลก ปี 2565 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/... ลนก. ร่วม กำหนดขอบเขตของงาน ขับเคลื่อนวันดินโลก ปี 2565 1/65 (67) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ในฐานะรองประธานกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานขับเคลื่อนวันดินโลก ปี 2565 พร้อมด้วย น... ร่วมส่งเสริม หม่อนไหม สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ตลาดยุคใหม่ (83) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม ... ลนก. ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ว.ป.ร. 28 ก.ค. 65 (47) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ... ลนก. ร่วมถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บันทึกเทป (65) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล บันทึกเทป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช... พด. จับมือ กษ. ขับเคลื่อนความมั่นคงด้านอาหาร เดินหน้าแก้ปัญหาปุ๋ยแพง (95) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม รองโฆษกกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากโฆษกกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกอง...