พด. ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ส.ก. (8) ข้าราชการจากสำนักเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมถวายพานพุ่มอันเป็นเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต... สัมมนา ฟังความเห็น ร่าง พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (38) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...... สลก. ร่วมจิตอาสา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เฉลิมพระชนมพรรษา (21) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพ... ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ส.ก. และ ส.ส. (19) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษ... ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 (62) (7) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้า... พด. ร่วมเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (21) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเ... ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล (5) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด... ประชุมการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม (7) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทำการประชุมการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมี นางสาวเบญ... ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ร. 10 (12) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้... ร่วมงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 4 (21) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันสถาปนา การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Autho...