ร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางวัสดุสำนักงาน (12) สำนักงานเลขานุการกรม โดย นายพีรวัฒน์ กุญจร ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ ได้รวบรวมข้อมูลราคาวัสดุสำนักงานและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้... ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบังคับสมาคมวันดินโลก ครั้งที่ 1/2561 (7) นายสุจินต์ นิลประดับเเก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบังคับสมาคมวันดินโลก ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนาย... ร่วมตรวจความพร้อมการจัดงาน”มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา (7) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว ร่วมลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมการจัดงาน”มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 4 จัง... ร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี (2) นายพีรวัฒน์ กุญชร ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกรมพัฒนาที่ด... ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ CESRA (8) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (Center of Excellence on... ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก 2561 (9) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ปี พ.ศ.2561 เข้าประชุม... ร่วมกิจกรรม โครงการ "พด. ร่วมใจทำบุญตักบาตร ชำระจิตใจ ใฝ่ในคุณธรรม" (6) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ "พด. ร่วมใจทำบุญตักบาตร ชำระจิตใจ ใฝ่ในคุณธรรม" สืบสานป... เข้าประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (5) นายสุจินต์ นิลประดับเเก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ... การฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร" สลก. (13) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร" ระหว่าง วั... ร่วมงาน วันสถาปนากรมยุทธโยธาทหารบก ครบรอบ 114 ปี (5) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงาน วันสถาปนากรมยุทธโยธาทหารบก ครบรอบปีที่...