ร่วมงาน 56 ปี พด. (6) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร เพื่อความเป็นสิริมง... ร่วมพิธี พด. MOU ปตท. พัฒนาการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตามค่าวิเคราะห์ดิน (6) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนา... เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 5ส แนวใหม่ (13) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Sma... สลก. รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 (15) วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ได้ให้เกียรติข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักง... ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 (41) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 “ย้อนยุควันวานเล่นสงกรานต์ท... ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อน TSP (9) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (THAI SOIL... ประชุมกำหนดงาน "ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน" (13) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ครั้งที่ 2/2562 โดยมี รองอ... การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 (15) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 โดยมี อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน... ร่วมยินดี สวก. ครบรอบ 16 ปี (13) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ติดตามรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติในงาน “... ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน (13) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ซึ่งเบื...