สลก. ร่วมรดน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (2) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะสำนักงานเลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรดน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.... การประชุม จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ ปี 61 (8) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ซึ่ง... การประชุม จัดกิจกรรมพิเศษ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่ งานวันดินโลก 1/61 (4) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดกิจกรรมพิเศษ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่ งานวันดินโ... การประชุมหารือการจัดทำวีดิทัศน์ บูรณาการน้ำ กษ. 4 หน่วยงาน (3) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือการจัดทำวีดิทัศน์ บูรณาการน้ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 หน่วยงาน โด... วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบ 66 ปี (8) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีกับก... ฝึกอบรม Unit School ของ สลก. (61) นายสุจินต์ นิลประดับเเก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดฝึกอบรม Unit School ของสำนักงานเลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน โดยการอบรม... ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา 43 ปี ส.ป.ก. (29) นายสุจินต์ นิลประดับเเก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีกับส... สลก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ พด. (28) วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒ... สลก. แสดงความยินดีกับ ผตร.เบญจพร ชาครนนท์ (77) นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม มอบดอกไม้แสดงความยินด... เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการส่งเสริมงานพัฒนาที่ดินระยอง (41) วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน...